Tajemný hlas v rádiu přerušil vysílání a pronesl varovný projev

To se stalo německému čtenáři časopisu BILD v Severním Porýní-Vestfálsku.

Ve vysílání tento hlas mimo jiné tvrdí, že:

nás testují na neexistující nemoc
se nemusíte bát
místo chřipky je covid-19
vláda nepřináší žádná doporučení ohledně posílení imunity
se vrátila cenzura a kritici jsou umlčováni

Zdroj: bild.de

Přejít nahoru