Podle Ústavního soudu má Maďarsko právo uplatňovat vlastní pravidla, pokud EU nepřijme dostatečná opatření ke společnému provádění evropského práva. Ústavní soud rozhodoval o žádosti ministryně spravedlnosti Judit Vargaové, která zpochybňovala nadřazenost práva EU nad maďarským vnitrostátním právem.

V rozsudku Soudního dvora EU ze dne 17. prosince 2020 se uvádí, že Maďarsko nesplnilo své povinnosti vyplývající z práva EU v oblasti řízení o udělení mezinárodní ochrany a navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

Evropská komise podala u Soudního dvora EU žalobu proti Maďarsku za nesplnění jeho povinností. Žaloba se týká nezákonného zadržování žadatelů o mezinárodní ochranu maďarskými orgány v tranzitních oblastech na maďarsko-srbské hranici. Kromě toho vracely žadatele o azyl zpět, čímž podle EK porušily evropské směrnice o přijímání a navracení nelegálních migrantů.

Maďarský helsinský výbor, organizace na ochranu lidských práv, v reakci na rozsudek uvedl, že maďarský ústavní soud má jasno v tom, že maďarská vláda musí provést loňské rozhodnutí Evropského soudního dvora a že „nelidské zacházení s žadateli o azyl musí být ukončeno“.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó nicméně uvedl, že verdikt ústavního soudu pomáhá vládě nadále nekompromisně chránit bezpečnostní zájmy Maďarska.

„Soud dal jasně najevo, že pokud je uplatňování systému pravidel Unie v oblasti přistěhovalectví nedostatečné, má Maďarsko právo uplatňovat vlastní doplňková vnitrostátní řešení na ochranu svých hranic,“ dodal Szijjártó.

V rozsudku Soudního dvora EU ze dne 17. prosince 2020 se uvádí, že Maďarsko nesplnilo své povinnosti vyplývající z práva EU v oblasti řízení o udělení mezinárodní ochrany a navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří na jeho území pobývají neoprávněně.

Evropská komise (EK) podala na Maďarsko žalobu k Soudnímu dvoru EU (SDEU) kvůli neplnění povinností, které pro něj vyplývají ze zadržování žadatelů o mezinárodní ochranu v tranzitních oblastech na maďarsko-srbské hranici. Kromě toho vracely žadatele o azyl zpět, čímž podle EK porušovaly evropské směrnice o přijímání a navracení nelegálních uprchlíků.

zdroj: napalete.sk