SLABIKÁŘ PRO VŠECHNY POLITIKY

Tato výzva, názor a příručka se týká všech nenasytných politiků a státních zaměstnanců, kteří mají kromě základního poslání a funkce, ještě dalších 50 a více funkcí, zdrojů zisku, jsou zástupci různých firem, pro které lobují, jen aby si namastili kapsu na daních svých voličů, ale nějak zapomínají na své hlavní a důležité poslání (proto poslanci).
Slušných politiků poctivě pracujících a plnících svou funkci ve prospěch lidu, se tato výzva netýká, ale můžou si ji přečíst, zopakovat a uvědomit své neseriozní kolegy na základní principy jejich poslání, zákonů slušnosti a správného fungování našeho státu.

Chtěla bych uvést na pravou míru a zopakovat vám, abyste si uvědomili smysl vašeho poslání, protože většina z vás už si to ani neuvědomuje, hrajete si na ředitele zeměkoule, chcete rozhodovat o našich životech a zdraví, šikanovat, zastrašovat, omezovat na svobodě, jak osobní tak i svobodě projevu, která je daná Ústavou, k čemuž vám nikdo z voličů nedal právo a souhlas a hlavně se ke svým voličům a zaměstnavatelům, resp. svému lidu chováte jako arogantní nadlidé, egoisté, psychopaté a zločinci (uvedla bych více názvů, ale každý si to doplní sám podle svých zkušeností), místo abyste se starali o naše blaho, radost ze života nás i našich dětí, chránili a tvořili poctivě a zodpovědně zákony této země a nezneužívali své pravomoci k osobním prospěchům, obohacování a parazitování na systému.
Dodržujte důsledně sami naše zákony a Ústavu, aby si vás lidé vážili, ne jako dnes, kdy vás většina národa nenávidí a proč, to určitě vidíte a slyšíte na náměstích měst.
Ti, kterých se to hlavně týká, tento vzkaz patrně arogantně přehlédnou a budou ignorovat, protože si myslí, že jim přece jejich voliči nebudou radit, jak mají vládnout, i když jim to vždy falešně slibují v předvolebním boji. To, že jste naši zaměstnanci a máte se starat o naše blaho a plnit naše přání a představy o životě, vás neopravňuje k tomu, abyste zneužívali pravomoci ve svůj osobní prospěch. Svoje funkce máte vykonávat v úzkém kontaktu s voliči a dle jejich požadavků, přání a názorů podle toho plnit svoji činnost ve funkci. Nikdo vám nedal právo, abyste sami rozhodovali podle svých osobních představ a potřeb a za to si ještě sami určovali nehoráznou výši svých platů, když podle zákona je to nezpochybnitelné zneužití pravomoci veřejného činitele v osobní prospěch a měli byste za to být podle zákona potrestáni. Platy vám může určovat pouze váš zaměstnavatel, volič a podle vašich zásluh, tak jak je to ve všech ostatních profesích a zaměstnáních v této zemi.
Takže je třeba radikálně změnit tento zákon, který jste si neprávem a protizákonně vymysleli a zavést možnost, jak vám budou výši platů určovat vaši voliči a občané této země, které pouze zastupujete.
Vaše poslanecká aj. imunita by měla sloužit pouze jako ochrana proti vašim politickým názorům při řešení státních záležitostí, ale nikoliv jako ochrana proti stíhání za opilství při řízení vozidel a jiné trestné činnosti, korupci atd. Takže laskavě upravte zákony tak, aby respektovaly tuto skutečnost a nějaký neseriozní politik toho nezneužíval ke své trestné činnosti.

Další velmi závažný problém je v konfliktu či střetu zájmů, který může politik zneužívat ve prospěch své firmy, takže žádní nenasytní kapitalisté a miliardáři nemají právo být v politice a současně být majiteli firem a ještě rozhodovat o jejich (svých) dotacích atd. To je nehorázná drzost a podraz na slušné a poctivě pracující lidi, z jejichž daní si určujete nehorázné platy a odměny. Máte vůbec ještě nějaké svědomí a zdravý rozumný úsudek, co si o vás myslí vaši voliči, že vám nikomu tato skutečnost nevadí?!
Když se podívám na seznam poslanců a senátorů, nedokáži pochopit, proč tam sedí např. lékaři, inženýři a podle titulů různí jiní odborníci? Patrně jim mačkání tlačítek více vynáší, než provozovat řádně a zodpovědně svoji profesi v oboru a protože jsou patrně neschopní svoji profesi vykonávat kvalitně a zodpovědně, volí raději korýtko politika.

Další velmi závažný problém vidím v řešení otázky imigrace a v řešení problematiky nepřizpůsobivých menšin, které zneužívají náš sociální systém a vlády je v tom ještě podporují různými neziskovkami, které určitě nejsou neziskové a je nezvratné, že se obohacují na účet pracujících. Dříve se tomu říkalo nezákonné obohacování a byl to trestný čin. Jak je možné, že tato komunita, která se nedokázala stovky let přizpůsobit poctivé práci, raději parazituje na slušně a poctivě pracujících, protože jim v tom nikdo nebrání a nenutí je poctivě pracovat jako ostatní. Tato skutečnost je nepochopitelná, kdo za tím stojí a proč to nejde jednoduše řešit, jako v jiných státech, např. Švýcarsko, Řecko atp.?! když už používáte místo vlastního rozumu, příklady z jiných zemí.

Jeden z dalších vážných problémů vidím v nelogickém volebním zákoně, kde můžou o životě slušných a poctivě pracujících občanů rozhodovat a volit trestanci a zločinci. Zákon by měl být upraven tak, aby těmto zločincům byla možnost voleb nadosmrti zakázána i po vykonání trestu, protože tito lidé jsou mentálně mimo realitu slušnosti, nedůvěryhodní a nikdy se nenapraví, což dokazuje spousta statistických údajů. Výjimku bych pochopil u trestaných za neúmyslně způsobenou nehodu a pokud pachatel a trestanec není recidivista.

Další nepochopitelnou nehoráznost a zločin vidím v tom, že jste dovolili rozkrást naši vlast, rozprodat zahraničním firmám za směšné částky a zničit naše dobře fungující firmy, dokonce jste připustili rozprodávat pozemky naší vlasti do zahraničí. Je to bez diskuze vlastizrada a nedá se to jinak vysvětlit, jedině tak, že na této korupci máte osobní finanční účast, což nastiňuje i vaše chamtivé zvyšování platů. To je snad největší zločin, který jste svým jednáním způsobili a vymlouvat se na předchozí politiky je alibismus, protože sami máte možnost tuto katastrofální skutečnost napravit, ale zatím jsem nikde neviděl snahu o nápravu. Jediné vysvětlení je korupce a zneužívání pravomocí ve svůj osobní prospěch. Takový druh politiků si určitě nikdo z nás nepřál a nevolil.

Pokud chcete prohlašovat, že jste čestní a spravedliví v souladu se zákony, pak nerozumím a nechápu, proč se bráníte osobní zodpovědnosti každého politika za svoje rozhodování a hospodaření se svěřeným majetkem a financemi státu. Jinak se to dá vysvětlit pouze jako alibismus a zbabělá anonymita, pro skrývání zodpovědnosti. Z cizí peněženky se snadno rozhazuje, takže každý politik musí být zodpovědný za své počínání a rozhodování, žádný alibismus a anonymita!!!
Množství poslaneckých a senátorských korýtek, není v ČR úměrné počtu obyvatel, když v jiných zemích jsou tyto stavy politiků podstatně nižší a státní správy fungují lépe než u nás! Každý člověk již pochopil, že senátorská korýtka jsou pouze uměle vytvořené funkce pro vyřazené politiky.
Také jsou nepochopitelné a neseriozní vaše intriky při vytváření koalic před volbami, jen z důvodu zase podrazu na systém, jak se dostat ke korýtkům, když v normální poctivé volbě by jste neměli šanci se do parlamentu dostat. Kdo schválil tuto možnost obelhat voliče? Zase jen vy, vy, kteří máte být ti nejlepší, nejslušnější atd., jste nehorázně poškodili důvěru voleb a vaši serioznost. Nestydíte se před voliči, které jste tímto podvodem brutálně podvedli?! Nevadí vám, co si o vás slušní a poctiví lidé myslí?! Asi ne, když se chováte jako podvodníci bez studu a charakteru.

Diskriminace českého národa a slušných lidí vás patrně nezajímá, ale nejhorším možným zlem jsou politici, kteří jsou slepí a nějak nevidí a neslyší nářky svého lidu. Pokud sledujete pouze prolhanou a neseriozní proamerickou EU-ČT1 a nesledujete i jiné zdroje upřímné pravdy i ze zahraničí, pak žijete ve velkém omylu, který se vám vymstí, že se systém obrátí proti vám. Proč se vakcinace měla týkat jen vybraných vrstev obyvatel? To není diskriminace? Jakým právem a jakým metrem určujete kdo půjde na popravu a kdo má právo žít?!
Další diskriminační problém vidím v titulování, proč jsou nutné tituly v OP u někoho, kdo chodil do školy jen o pár let déle? Stal se z něj snad nadčlověk, který se povyšuje nad ostatní a ponižuje ostatní, kteří jsou třeba i chytřejší, protože moudrost se nedá vystudovat, ta musí být daná člověku v genech. Znám spoustu inženýrů a doktorů, co si neporadí s jednoduchým problémem a nebo si jdou raději sednout do parlamentu, než by dokázali svoji moudrost na místech, pro které studovali! Proč si nemůže obyčejný a poctivě pracující dělník či odborník uvádět svou profesi před jméno? Nemáte pocit, že je tady něco špatně?!

Nevím kdo přesně vytvořil EU nesmysl a za jakým účelem a kdo ho bez nás odhlasoval, ale myslím, že už celý národ pochopil, že její záměr je zničit kulturu a zvyky národů Evropy, ovládnout a manipulovat lidmi a vytvořit novou “IV. Hitlerovu říši”, která se už několikrát nepodařila zbraněmi, tak to zkouší politicky. Myslím, že anglický politik Nigel Farage to jasně a srozumitelně už několikrát vysvětlil ve svých projevech. Kdo z našich politiků tomu nerozumí? Jediný způsob, jak rozpoutat nenápadně  válku je rozeštvat a poštvat proti sobě národy, které spolu žijí už dlouhé věky v souladu a vytvořit diktátorský systém. Podle různých statistik na členství pouze proděláváme miliardy a nikdo z politiků to nechápe nebo tomu nerozumí?! Proč Anglie z EU vystoupila? asi měla vážný důvod a pochopila smysl, o který jde vůdcům z EU! Žádný rozumný důvod, proč tam ještě setrváváme nevidím.

NATO jako zločinecký spolek je známý svými vojenskými akcemi ve světě, jak pod záminkou demokracie buduje svoji “demoli-kracii” a jak jsou po jejich zásahu tyto země zničené a vyrabovaná různá ložiska přírodních zdrojů, takže kde je tam ta budovaná demokracie? Proč USA zbaběle utekly z Afgánistánu a zanechaly tam zbraně za miliardy z daní daňových poplatníků? Patrně to mělo nějaký zase špinavý záměr a politici to nechápou? Proč jsme členy agresivního spolku, který rozsévá po světě jen války a vraždění nevinných, hraje si na vůdce světa, ale v případě potřebné pomoci členským státům zase zbaběle utečou, protože je to jejich vlastnost a záměr jak bohatnout na cizím neštěstí. Proč pořád útočí proti Rusku si určitě každý domyslí, ale budování demokracie to určitě nebude. Jednou a myslím brzy je ale karma dostihne a pak se nebudou stačit divit.

Je toho ještě spousta, co by se dalo připomenout k zamyšlení, ale myslím, že každý člověk se zdravým rozumem to ví a chápe, jen ti naši politici mají nějak zatemněné mozky při honbě za svými korýtky nebo je to taky jen jejich záměr jak klamat své voliče, hlavně, že se dostali na teplé místečko, kde si můžou zvyšovat platy. Existuje snad jediný člověk, který by pochyboval o této pravdě? Pak to bude asi politik, kterého se to týká!!!

Jsem obyčejný člověk, žena, matka, nepotřebuji politiku k životu, stačí mi radost a smysluplný život, ale nějak se mi ho nedostává a myslím, že každý rozumný obyvatel této planety se mnou bude souhlasit, jen mně nějak nejde na rozum, proč to nechápou naši političtí vůdci, i když zvoleni a dosazeni neseriozním podrazem.

Jan Werich kdysi prohlásil: “Dokud si lidé nebudou vládnout sami, nebude na světě mír a klid.”
Takže je to na nás, jak dlouho budeme jako ovce trpět naše tyrany a parazity!

Autorem tohoto zamyšlení a “Slabikáře pro politiky” je česká Greta Thunbergová 🙂

Přejít nahoru