Meteorolog o fungování octa

Octová pára velmi silně ionizuje vzduch kolem – vytváří množství nabitých částic. Díky různým reakcím kyseliny octové se vzduchem a vodní párou získají tyto nabité části poměrně velkou energii a tak stoupají vzhůru a téměř řetězovou reakcí nabíjí okolní částice. Přispívá k tomu výrazně také rychlé snižování tlaku a teploty se vzrůstající výškou (nižší teplota = menší energie částic) a tím pádem mají nabité částice oproti okolí stále větší energii a dokáží tak řetězovým způsobem zionizovat obrovské množství vzduchu. A jakmile se tato “řetězová reakce” dostane až do mraku, který byl vytvořen umělým nasprejováním kondenzačních jader, tak se nabijí jádra i kapičky vody kolem nich; a voda se z kapiček vypaří do plynného skupenství, aniž by kapky spadly na zem. 🙂

A tak se rozpustí umělá vysoká oblačnost a dokáže to i zmírnit sprejováním podporované bouřky… 🙂 🙂 A díky výše popsaným reakcím na to stačí několik litrů octa. 😉

zdroj: orgo-net.blogsport.com

Přejít nahoru