Návrat profesionálních jezdců na býcích do Madison Square Garden. Nádherné fotky. Bez komentáře

Wirelmage 4
WireImage
WireImage 3
WireImage 2
Getty Images
Getty Images 3

zdroj

Přejít nahoru