Vědci zjistili, že duše nezemře – vrátí se do vesmíru

Základy této teorie vycházejí z představy o mozku jako biologickém počítači se 100 miliardami neuronů, které působí jako informační síť. „Pro představu, jakmile přestane srdce bít, člověk umírá. Avšak informace, které jsou obsažené v mozku, neumírají, ale začnou se šířit vesmírem. Zjednodušeně řečeno, lidská duše nezemře, ale vrací se do vesmíru,“ uvedl Hameroff pro server news.com.au.

Když lékaři vracejí člověka k životu, kvantová informace, která byla ve vesmíru, se znovu vrací do lidského těla. Člověk si proto tuto neobyčejnou zkušenost pamatuje. „Kvantová informace se vrací do mikrotubulů a pacienti, kteří prožili klinickou smrt, si pak vzpomínají na bílé světlo na konci tunelu, ve kterém se ocitli,“ dodal Hameroff. „Pokud však člověk zemře, jeho informace zůstávají i nadále žít mimo tělo ve vesmíru jako duše.“

(zdroj: procproto.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru