Nastupujete do práce? Nezapomeňte si přečíst smlouvu

Je jím pracovní smlouva. Tu musíte nejenom podepsat, ale je třeba si ji také důkladně přečíst. Na co konkrétně doporučujeme hledět?

Délka pracovního poměru

Ta je první věcí, kterou je třeba ze smlouvy vyčíst a kterou je třeba se ze smlouvy dozvědět. Pokud nastupujete do nové práce, všímejte si délky zkušební doby. Pokud jí projdete, existují hned dvě možnosti klasických smluv:

·         Smlouva na dobu určitou

·         Smlouva na dobu neurčitou

V případě první možnosti platí smlouva jenom k určitému datu. K němu můžete být vyhozeni, nebo odejít sami. Stejně tak vám může být smlouva prodloužena. U druhé možnosti platí, že je s ní spojena výpovědní lhůta. Tu musí v případě výpovědi dodržet jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. S tím je třeba bezpodmínečně počítat.

Výše platu

Je jedno, co jste si osobně domluvili na pohovoru. Vždy platí, že co je psáno, to je dáno. Zajímejte se proto o výši své mzdy. Obvykle je uváděna takzvaně v hrubém. Návod k přepočtu na čistou mzdu najdete na webových stránkách Hardyn.cz, které se věnují i oblasti práce a také oblasti financí. Po přepočtu zjistíte, kolik za hodinu, den či měsíc reálně dostanete.

Typ a rozsah práce

V pracovní smlouvě by mělo být také specifikováno, co budete dělat. Pokud nastupujete na určitou pozici, měl by být jasně specifikován i rozsah práce. Reálně tak po vás zaměstnavatel nemůže chtít nic jiného. S ohledem na loajalitu se stává, že čas od času zaskočíte za někoho jiného. Pokud by konaná práce dlouhodobě neodpovídala smlouvě, můžete podat výpověď. Není to nic složitého. Jako důvod můžete uvést právě porušení smlouvy. Vzor takové výpovědi najdete jednoduše online.

 

Přejít nahoru