Téměř všech 5 000 členů gangů ve Švédsku jsou migranti 1. nebo 2. generace

Městské zločinecké gangy, které ovládají švédská města, jsou téměř výhradně tvořeny přistěhovalci, tvrdí Amir Rostami, přední kriminolog a profesor, který založil svá zjištění na policejních údajích.

Ve Švédsku se počet trestných činů souvisejících s gangy každým rokem zvyšuje a v důsledku masové a nekontrolované imigrace úřady ztrácejí kontrolu nad stále více oblastmi, kde se migrantské gangy dostávají k moci.

“Nestačí, aby mnoho přistěhovalců přišlo do Švédska z méně rozvinuté země a užívalo si výhod. Chtějí vzrušení a chtějí rychle zbohatnout,” říká kriminolog Rostami.

Rostami rozdělil tyto členy gangu do dvou kategorií. Dezorganizovaní zločinci jsou většinou tvořeni o něco mladšími členy ve věku od 20 do 25 let, kteří mají horší kontrolu impulzů, méně vzdělání a primárně se zabývají zbraněmi a drogami. Pak jsou tu o něco vyspělejší, racionálnější a vzdělanější členové, kteří jsou zapojeni do rozsáhlejších zločineckých sítí; někteří z těchto členů jsou dokonce účetní, lidé s tituly a bývalý vojenský personál. Tato skupina je zodpovědná za obrovský podíl trestných činů ve Švédsku, podezřelých ze spáchání 40 000 trestných činů ročně. Tyto zločinecké sítě si nejen konkurují, ale také spolupracují.

Rostami se považuje za příklad někoho, kdo si vybral jiný život. Narodil se v Íránu, přišel do Švédska se svou rodinou jako imigrant a vyrůstal v okrese Frölunda v Göteborgu, který je nyní považován za “citlivou oblast”, kde žije velká populace přistěhovalců. Řekl, že jeho výchova byla plná rizikových faktorů, že se stane zločincem, ale místo toho, aby se vydal cestou zločinu, rozhodl se studovat, podle maďarského zpravodajského kanálu Magyar Nemzet.

Pokud jde o gangy migrantů, kriminolog zdůraznil, že podnik je předáván v rámci rodiny. Řekl, že otcové a další příbuzní učí mladé muže v rodině páchat zločiny. Rostami tvrdí, že pro společnost je téměř nepřekonatelným úkolem přivést tyto jedince do způsobu života bez zločinu a vyžaduje mnohem více zdrojů, než je k dispozici nebo může být rozumně přiděleno na tento úkol. Píše portál RMX.

Policie odhaduje, že počet lidí aktivních v gangových zločinech v takzvaných “citlivých oblastech” přesahuje 5 000, z nichž téměř 1 000 žije v Göteborgu. Podle švédské policie mají téměř všichni registrovaní zločinci přistěhovalecký původ.

Přejít nahoru