Fantastický objev: TENTO vzkaz v láhvi na nás čeká už 200 let!

Při rekonstrukci Kežmarské reduty byl nalezen unikátní historický nález.

Text v latině
“Při rekonstrukci věže na budově Reduty jsme v kouli našli skleněnou láhev, v níž byly uloženy artefakty na pergamenovém papíře psaném latinkou a doplněném kresbou. O vzácném nálezu jsme ihned informovali památkový úřad a ředitelku muzea v Kežmaroku Eriku Cintulovou, aby jej nechali přeložit a uchovat pro budoucí generace,” uvedl vedoucí odboru rozvoje a výstavby města Teodor Štubňa. Informuje portál dnes24.sk

Co je v láhvi?
“V láhvi byly dva pergameny. Jedna z nich zobrazuje historickou rytinu Kežmarku z roku 1814 a ukazuje, jak město vypadalo před více než 200 lety, stejně jako pohled na Vysoké Tatry. Na zadní straně jsou latinkou uvedena jména dodavatelů nebo osob podílejících se na rekonstrukci. Na druhém pergamenu je seznam jmen a po bližším prozkoumání zjistíme, zda se jedná o jména tehdejších senátorů, lidí, kteří se podíleli na obnově, nebo významných občanů, kteří na obnovu finančně přispěli,” doplnil starosta města Ján Ferenčák.

Přejít nahoru