Kto chce súdiť Putina …

Protivládni miestni /obecní, obvodní / poslanci napriek silným rečiam proti Putinovi nič nedosiahli. 81% hlasov v prvom kole komunálnych a regionálnych volieb získalo Putinovo Jednotné Rusko. Na druhom mieste skončili Zjuganovovi komunisti a na treťom ako tradične liberálni demokrati zomrelého Žirinovského. Komunisti a liberálni demokrati, ako je známe tvoria s Putinovským Jednotným Ruskom faktickú vládnu koalíciu. Iba v jednom volebnom obvode /tuším na Kaukaze/ získali nejaké mandáty poslanci zo Spravodlivého Ruska a na Sachaline dvaja kandidáti Strany dôchodcov. Aj tieto strany však spolupracujú s putinovcami.

Radikálne proti-putinovská opozícia nikde v prvom kole neprešla. Nevadí. Hlavné je, že sa so svojimi silnými rečami dostala až hen,- do slovenských médií….

Putinovi viac ako títo exoti uškodilo niečo iné. Predvčerom bol na Dni Moskvy otvárať gigantické vyhliadkové „ruské kolo“ nazvané Slnko Moskvy. Je to kolo, vyššie ako londýnske. Je najvyššie v Európe. Problém je, že je to t.č. aj najvyššie nefungujúce kolo v Európe. Lebo už včera ho museli zastaviť a na jeho sprevádzkovaní t.č. pracujú opravári. – Samozrejme, že celá vec sa stala inšpiráciou ku mnohým aj Putina trochu zosmiešňujúcim „šútkam“. Ale to je momentálne asi tak všetko. Žiadne obvinenie z vlastizrady. – „Smola“…..?!

Autor: Dedic

Přejít nahoru