Kdo stojí za vznikem koronaviru. Je tomu skutečně tak?

Pojďme si rozebrat další souvislosti. Město Wu-chan (Wuhan) kde vznikla epidemie koronaviru je umístěné přesně v srdci Číny. Čili je to ideální oblast odkud se může vir šířit do celé Číny a hůře takovou oblast uzavřete, než nějaké pobřežní město. Co se týče času epidemie, tak ta vznikla přesně v době, kdy Číňané slaví svůj nový rok (25. Ledna, rok Krysy – velmi výstižný název) a navštěvují své příbuzné po celé Číně. Zdá se, že si ty viry nemohli vybrat lepší čas a místo pro své šíření. Pojďme ale dál.

Proč Čína?

V Číně vládne komunistický režim, a proto z hlediska politického se jedná o uzavřenou zemi. Na druhé straně z hlediska ekonomického se jedná o největšího výrobce a vývozce zboží na světě. Vzhledem k tomu jak je tento virus agresivní, tak stačí, aby v továrně byl jeden nakažený zaměstnanec (u kterého nejsou vidět ani příznaky) a nakazí se celá továrna. Výrobky, které přišly do styku s těmito zaměstnanci, jsou pak vyváženy do celého světa.

Připočtěme také to, že Číňané v dnešní době žijí po celém světě a vzhledem k jejich kultuře plynoucí z Konfucianismu udržují rodinné tradice a vzájemně se navštěvují.

Není opravdu lepšího národa, přes který by se dal šířit koronavirus, než jsou právě Číňané.

Kdo za tím stojí

Ačkoliv se nám komerční média snaží tvrdit, že za takto agresivním virem stojí netopýři, tak pravda je mnohem děsivější.

V roce 2003 kdy byla nemoc SARS potlačena, byl v tomto roce zároveň vytvořen lidský koronavirus, který byl patentován patentovým úřadem Spojených Států dne 25. Dubna 2003, číslo patentu US7220852B1.

O vypuknutí epidemie koronaviru už informovala s předstihem i univerzita Johna Hopkinse, kde se sešlo patnáct zástupců světových vlád veřejného zdraví, kteří měli fungovat jako určití hráči v simulaci, jak by se mělo postupovat, kdyby pandemie koronaviru „náhodou“ vznikla. Taková setkaní se udála již dříve třikrát a vždy je organizovala univerzita Johna Hopkinse.

Co je pro nás ale nejdůležitější informací, tak to je to, že britská laboratoř Pirbrigh´t Institute uvedla 15. Listopadu 2019 (dva měsíce před vypuknutím epidemie), že získala dotaci ve výši 5,5 miliónu dolarů na vytvoření nových lidských vakcín. Je třeba také zmínit, že ta samá laboratoř si nechala patentovat patent číslo EP3172319B1 na využití koronaviru jako vakcíny pro léčbu a prevenci řady respiračních omezení, jako je například bronchitida.

Více info zde

Přejít nahoru