Vyvlastnění do hrobu: Němcům hrozí megadědická daň

A vidíme to i v případě přijímání různých zákonů. Navíc většinu toho, s čím přijde Německo, dřív či později představí také EU jako další „opatření.“ V tomto případě je to plně v souladu s Agendou 2030, která již se soukromým vlastnictvím příliš nepočítá. Zde tedy připomínám, že naše vláda již v roce 2018 implementovala Agendu 2030 do zákonů naší země, čímž se zavázala k jejímu plnění.

Navzdory inflaci, cenovým explozím a ekonomické nejistotě německá vláda neváhá utáhnout své fiskální sevření. Jak tomu často bývá, děje se tak pod rouškou údajné „finanční úlevy“. Nakonec jsou tu další břemena a dokonce vyvlastnění občanů – což se brzy projeví v okázalém zvýšení dědické daně.

Během diskuse o ročním daňovém výměru před měsícem se stále hovořilo o „důležitých úlevách“ pro občany, například pro provozovatele malých solárních systémů na obytných budovách. Na slyšení expertů ve finančním výboru minulý týden však vyšlo najevo, že je třeba se obávat zvýšení dědické daně z obytných budov a bytů o 20 až 30 procent.

Odborníci ze sdružení „Haus und Grund“ na to poukázali již minulý měsíc: „V případě určitých, zejména (částečně) komerčně využívaných nemovitostí existuje dokonce hrozba zdvojnásobení této daně v důsledku měnícího se ocenění,“ upozornili.

Nová úprava daňového oceňování se týká především nemovitostí, které jsou oceňovány metodou výnosové a materiální hodnoty, tj. rodinných domů a nájemních bytových domů. Daňová a finanční expertka Sibylle Barentová vysvětlila, že federální vláda používá „nenápadně vypadající nastavovací šrouby“, které dohromady mohou snadno vést ke zvýšení daní o 20 až 30 procent, u některých nemovitostí dokonce až o 50 procent.

Zákon by měl v Německu platit od 1. ledna 2023. To by byla další splněná zelená noční můra. Zdanění dědictví a majetku je jedním z oblíbených projektů levicové politiky.

Připomínám, že rozhodně nepůjde jen o dědickou daň. Také samotná daň z nemovitosti má být značně zvyšována, což má lidi odradit od vlastnictví zejména rodinných domů. Počítá se však i se speciální daní pro energeticky nehospodárné budovy, což opět cílí na chudší majitele nemovitostí.

Neschopnost tyto daně platit pak může vést k jejich vyvlastnění…

zdroj

Přejít nahoru