Lasica byl tady a tam…

Lasica byl tady a tam…

Milan Lasica kdysi při vzpomínce na nejmenovaného významného Slováka zhodnotil jeho dílo z posledních let života slovy /parafráze/ : Jsou lidé, kterým příliš dlouhý život vzal genialitu. Kdyby žili kratší dobu a netvořili tak dlouho, nebo kdyby dokonce ve stáří nepolitizovali, zapsali by se do dějin mnohem více. Moudrá myšlenka - v Lasicově případě trochu sebekritiky.

0
1993
Milan Lasica_foto_youtube

Vzpomněl jsem si na to, když jsem včera viděl v televizi jásajícího pana Svěráka, který celý bez sebe prohlásil, že je nadšený ze zvolení lampasáka novým českým prezidentem. „Ano, jsem potěšen. Opravdu nadšený!“.

Nicméně Svérákovy absurdně-dadaistické hry a jemně vtipné filmové scénáře budu milovat i nadále. Při sledování filmu o obecní škole však budu vědět, že člověk, který inspiroval Svěrákovu postavu diktátorského učitele Hnízda – promenádujícího se po třídě ve vojenské uniformě a s pistolí za pasem -, musel být pro Svěráka celoživotní zkušeností. Byl z toho asi stejně nadšený, jako je nyní „nadšený, opravdu nadšený“ z generálovy figuríny na Pražském hradě.

Autor: Dedic