Smutný začátek konce České republiky

Další důkaz toho, jak se z komunisty může stát silný protinárodní, protislovanský a protispolečenský živel. Mnozí ho dokonce přirovnávají k nechvalně proslulému fašistickému protektorovi Heydrichovi a tvrdí, že jeho role bude podobná. Ale já je opravím. Nebudu. Češi na to teprve čekají. Jeho role bude podobná roli prezidenta Háchy za Protektorátu Čechy a Morava. Potvrzením těchto obav bude možná rychlé zablokování mého účtu a zákaz svobodného vyjadřování názorů. Na sociální síti se to stalo a na blogu uvidíme… Pokud to takhle půjde dál s cenzurou, bude druhá strana pomalu mluvit jen sama se sebou.

Další mylnou představou mnoha lidí na sociálních sítích je také zobrazení této osoby zvolené prezidentem České republiky, která vychází z určitého otvoru na těle CCCP a vstupuje do zadního otvoru na těle USA. S tím nemohu souhlasit, protože je to opravdu laciná demagogie. Za socialismu Sověti, médii nazývaní Rusové, zejména v souvislosti s rokem 1968, nevlastnili v ČSSR ani kousek naší půdy, ani jeden podnik, ani jeden velký podnik. Všechno patřilo nám. Netřeba dodávat, že v takzvané demokracii už Češi nevlastní vůbec nic. A nejen oni, ale ani my. Téměř všechno, co jsme jako národ sotva sami vybudovali, prodali zavedení politici cizincům. Zisky logicky odtékají i z České republiky. Je také známou skutečností, že to, co přichází jako finanční pomoc z EU do České republiky a k nám, je vcelku mnohem méně, než to, co odchází z České republiky a ze Slovenské republiky.

Sankce navíc krásně ukázaly, že za vyšší úroveň vděčíme vlastně jen Rusku a jeho levnému plynu a ropě.

Pokud si někdo myslí, že takové články píšu rád, odpovím mu, že vůbec ne. Nutí mě k tomu předtucha a svědomí. To se bohužel naplnilo v předpovědi války na Ukrajině.

Co lze od tohoto neznámého muže očekávat? Nepochybně půjde o zuřivou protiruskou rétoriku bez argumentů a bez pravdivého výkladu příčin války na Ukrajině. No a také hrozí zatažení občanů ČR do vojenského konfliktu, protože se jedná o vojensky orientovanou osobu se silnou podporou USA a EU. Nenávist, potlačování jiných názorů a práv občanů, kteří nepodléhají mediální sugesci, demagogii a nátlaku na prosazování pokryteckého a neobjektivního pohledu na svět a politiku, se bude jen prohlubovat.

Zcela jistě jde o podobnou objednávku zahraničních zájmů, jaká se stala na Slovensku v osobě prezidenta.

Už na přelomu roku bylo ve vzduchu cosi špatného. Velmi špatný pocit, jaký jsem snad ještě nikdy neměl. Beznaděj a prázdnota ducha společnosti se ozývá ze všech stran. Je to vidět v obchodech, na tvářích lidí, na ulicích, v práci, v médiích. Přetvářka, víra ve lži a nenávist se staly hlavními “hodnotami” vládnoucí menšiny ve společnosti.

Když vidím spoustu lidí, kteří žijí, jako by neměli duši, bydlí na ubytovnách a přitom si hledají práci, tady na západním Slovensku mají všechny exekuce, fetují, kradou, jen aby měli z čeho platit jídlo, alimenty, ubytování, tak je mi opravdu úzko. Zde nelze nevidět, že Slováci, dělnická třída, která jako jediná pracuje pro tento národ a z velké části plní státní rozpočet, je v současném sociálním systému extrémně podhodnocena. Pro ně jsou to jen špinaví parchanti. Za jejich úroveň je plně odpovědný tento nezodpovědný stát. Drogy se neřeší, zaměstnanost v regionech také ne, stejně jako sociální politika úřadů. Města a zejména vyšší územní celky by měly začít pracovat na sociálním a vzdělávacím programu, který by zejména mladé lidi vedl k tomu, aby nevycházeli na ulici, nekradli a nebrali drogy.

Závěrem bych chtěl jen zafilozofovat o tom, co se dnes vlastně děje.

“Slova jsou zabalena do přesvědčení a podléhají zřetelně “earleovské” ( viz lingvistické) perlokuci. Jinými slovy, stačí mít víru a výmluvnost a člověk může slovy přesvědčit kohokoli o správnosti svých činů nebo jiného jednání.” Lidé se nezajímají o pravdivost výroků, nepřemýšlejí o skutečném významu slov, ale orientují se na záměr mluvčího, kterému podléhají. Je to jakési podlehnutí kouzlu těchto lidí, dává jim to určitý pocit, ale bez jakéhokoli opodstatnění a odpovědnosti vůči sobě a svým dětem.

Stačí se podívat na ceny. Uveďme si příklad. Média jsou zaujatá pro někoho a proti někomu a člověk si ani nevšimne, že před 15 lety stála například brynza 40 korun a dnes stojí kolem 120 Sk, tedy 4 eura. A to ani nemluvím o 90. letech. Média jsou schopna přesvědčit lidi, že člověk nebo vláda, kteří jim zajišťují vyšší životní úroveň a menší zadlužení, jsou také špatní, protože upřednostňují zájmy jiných lidí před svými vlastními. Mohlo by to být také tím, že používají velmi účinnou taktiku zástupných otázek. Zabývají se například psychiatrickými diagnózami západní společnosti, které zrovnoprávňují lidi, kteří se označují jako liška nebo kůň. Základní problémy lidí jsou jim však ukradeny. Rychle klesající životní úroveň, zadluženost , kriminalita, morálka a reálné mzdy. Stačí porovnat průměrnou mzdu v Německu ( 4 200 ) a u nás ( 1 200 ) a stejné ceny potravin a je jasné, že EU je pro Čechy i Slováky zbytečná a ztrátová instituce.

A vysvětlit to v důsledcích, tedy v příčinách takového jednání, je závěr jednoduchý a prozaický… Peníze, peníze a peníze. Takoví lidé jsou bohužel v každé společnosti, jde o to je najít a vystrnadit na nejvyšší místa. Mohu uvést i příklad z práce, protože tento princip funguje i na nižších úrovních pracovního procesu. V jisté německé společnosti jmenují vedoucími skupin lidi se základním vzděláním a na nižších úrovních jsou lidé s maturitou nebo dokonce s vysokoškolským vzděláním. To je skutečný obraz naší společnosti. Pokud si však někdo podvodně zajistí vysokoškolský titul, je okamžitě ve vládě. A oklamaný lid vypadá spokojeně, o čemž svědčí výsledky voleb. Je to důkaz, že mnoho lidí je stejných? To jsou hodnoty společnosti.

Autor: Karol Malina

Přejít nahoru