Měli importovat infekční nemoci a připravit lékaře o práci: Jaké hoaxy se šíří na webu o ukrajinských uprchlících a jaká je skutečnost?

Ruská invaze na Ukrajinu s sebou přinesla podobný scénář jako pandemie Covid-19. Postupem času se však postoj většiny společnosti obrátil a velká část solidarity se vytratila.

K tomu přispěly i různé dezinformace, hoaxy a obvinění týkající se zdraví a zdravotní péče, což mělo negativní dopad na náladu ve společnosti. Podle statusů a komentářů na sociálních sítích k nám měli prchající Ukrajinci přivést další vlnu Covidu a infekčních nemocí, připravit slovenské zdravotníky o práci, získat zdravotní péči na úkor slovenských pacientů nebo způsobit nedostatek léků.

Nic z toho se však neuskutečnilo. Proč? Rozhodli jsme se shrnout obavy, polopravdy, lži a dezinformace, které téměř rok kolují po slovenském internetu, a uvést věci na pravou míru.

Pravděpodobně jednou z nejrozšířenějších kritik ukrajinských uprchlíků je obecné tvrzení, že mají všechno zadarmo. Nejen jídlo a bydlení, ale také zdravotní péči.

A téma zdraví je pro mnoho Slováků obzvlášť citlivé. To je do značné míry způsobeno pandemií koronavirů, která měla velký dopad i na pacienty s nekoronaviry. Zdravotní péče o ně byla často omezená a mimo jiné se často odkládaly plánované chirurgické zákroky. Mnoho pacientů dnes stále čeká na odložené operace.

Tvrzení, že ukrajinští uprchlíci, kteří na Slovensku neplatili zdravotní poplatky, by měli mít zdravotní péči zdarma, podráždilo nemálo lidí. Tím spíše, když se k tomu přidá nesmyslná domněnka, že Ukrajinci budou mít přednost před slovenskými pacienty.

Jak je to ale ve skutečnosti s uprchlíky a zdravotní péčí? Co skutečně dostávají zdarma a kde jsou hranice pomoci, kterou jim Slovenská republika poskytuje?

“Každý, kdo uteče ze země, kde je válka, a požádá u nás o azyl, má plné právo na neodkladnou nebo indikovanou zdravotní péči – ať už je z Ukrajiny nebo z Afghánistánu, je to prostě zakotveno v naší ústavě,” řekla pro Živé.sk Simona Stískalová, manažerka komunikace neziskové organizace Člověk v ohrožení.

Ani skutečnost, že Ukrajina není členem Evropské unie, nehraje významnou roli. “Vzhledem k tomu, že Slovenská republika poskytuje těmto lidem potřebnou zdravotní péči, jsou tyto podmínky srovnatelné,” odpovědělo nám ministerstvo zdravotnictví na otázku, zda by uprchlíci z členské země EU měli lepší podmínky.

V praxi jsou tak Ukrajincům bezplatně poskytovány např. tyto procedury:

ošetření sanitkou nebo záchrannou službou,
konzultace s praktickým lékařem, včetně preventivní zdravotní péče a očkování,
komplexní vyšetření (kompletní anamnéza, vyšetření, zdravotnická dokumentace, diagnostický závěr, plán léčby, doporučení k dalším laboratorním, přístrojovým nebo odborným vyšetřením),
poučení pacienta a vypisování žádanek, receptů a lékařských zpráv,
nezbytná lékařská péče není vyloučena u chronických onemocnění, jako je dialýza, oxygenoterapie, chemoterapie, specifická léčba astmatu nebo echokardiografie u chronických autoimunitních onemocnění,
služby Národní linky pomoci pro duševní zdraví.
Mají tedy Ukrajinci při zdravotních intervencích přednost? “Určitě ne, zdravotní péče je poskytována obvyklým způsobem jak pro slovenské, tak pro ukrajinské pacienty, a to v rámci možností Slovenské republiky,” uvedlo ministerstvo pro Živé.sk.

Přejít nahoru