400 milionů let stará ozubená kola

Artefakt byl nalezen na Kamčatce – 240 kilometrů od osady Tigil. Jako první předmět zkoumal tým archeologů kolem Jurija Golubjova. Archeologové jsou zmatení, neboť podle oficiální doktríny před 400 miliony lety člověk ještě neexistoval, takže otázkou je, kdo vůbec mohl takový předmět postavit?

Spektrální analýza potvrdila, že předmět se skládá z kovových částí (kola jsou kovová). Archeologové spekulují, zda mohlo jít o část nějakého hodinového stroje, nebo počítadla (mechanického počítače).

Tento zvláštní nález naznačuje existenci inteligentních bytostí, které přístroj musely sestavit. Je nutné připustit i možnost, že autoři přístroje nepocházeli ze Země.

Takových neobvyklých archeologických nálezů existuje více. Byla nalezena například zkamenělá kladiva a nebo otisky boty současně s prehistorickými zvířaty. Nejznámějším předmětem je pak mechanický počítač z Antikythéry. U něj se odhaduje stáří sice pouhých 2200 let, ale nikdo nedokáže z jistotou určit, kdy ve skutečnosti vznikl. Tedy zda není mnohem starší.

zdroj

Přejít nahoru