NASA objevila něco na Marsu: zatím bez vysvětlení

Perseverance sbírá vzorky, které může mise Mars Sample Return později dopravit zpět na Zemi a po získání poznatků zahájit hlubší výzkum. Nedávno vyfotografovala obří kamennou mohylu, která se tyčí do výšky 250 metrů a jejíž vzorky zatím nejsou známy.

Vědci však předpokládají, že se jedná o sedimentární horninu.

Předpokládá se, že prohlubně jsou stopami po korytu řeky, která zde kdysi dávno tekla, ale vědci nevědí nic o původu vody, a dokonce ani o tom, jakou mohla mít podobu. Velmi vzrušující však je, že se odborníci domnívají, že mohlo jít o divoký potok, který byl součástí vodní sítě, jež se nakonec shromáždila v kráteru jezera. To je však pouze jedno z vysvětlení, protože existují i jiná vysvětlení těchto vytesaných prohlubní.

zdroj

Přejít nahoru