Kam si myslíte, paní Müllerová, že Evropané nejčastěji míří na letní dovolenou?

„Někam k moři, to je jasné. Ale do které země, to nevím. Ale to jistě víte vy“.

„To víte, že ano. Do Španělska, paní Müllerová. A druhou Evropany nejčastěji v létě navštívenou zemí je Itálie . Ale vraťme se domů. Kam myslíte, že nejvíc jezdí za bronzem Češi?“

„Tak to je zas až moc lehké, pane Švejk. Do Chorvatska“

„Správně. Ale která země je, pokud jde o letní zájem Čechů, druhá?“

Že by Bulharsko?“

„To víte, že ne, paní Müllerová. Je to Itálie.  A třetí je Slovensko. To všechno podle údajů za loňský rok. Ale teď něco fajnovějšího, paní Müllerová: Kam nejčastěji jezdí na letní dovoleou ukrajinští uprchlíci, pobývající dnes u nás?“

„No když jsou uprchlíci, tak toho asi moc nenacestujou. Ale když jsou prachatější, mohli by napodobit náš zájem o Chorvatsko, ne?“.

„Samá voda, paní Müllerová. Ukrajinští uprchlíci jezdí od nás na letní dovolenou nejvíc na Ukrajinu“

“No to si snad, milospane, ze mě děláte šoufky, ne?  To oni z té Ukrajiny prchli proto, aby si ze své rodné země udělali prázdninový rezort? A co je pro Evropany Španělsko a pro nás Chorvatsko, je pro ně dneska Ukrajina?“

„Vypadá to tak, paní domácí. A České dráhy, které o tom cestovatelském zájmu ukrajinských uprchlíků dobře vědí, jim pro prázdninovou cestu do rodné země nabízejí výhodné jízdné, a to na jedinou jízdenku. Za cestu z Prahy do Lvova tak uprchlíci zaplatí 1122 kč a do Kyjeva něco nad 1400 kč, přičemž cestovat mohou třemi různými trasami: přes Polsko, Slovensko nebo Maďarsko“.

„Pane Švejk, není to, čistě náhodou, v celých dlouých lidských dějinách poprvé, kdy uprchlíci jezdí do země, ze které uprchli, na letní dovolenou?“

„Je to tak, paní domácí. Svět se pomátl. A Australané nás skrze zeměkouli vidí asi správně, když  registrují víc naše nohy než naše hlavy. Ale já už letím. Nějak tak ze vzduchu cítím, že debata U kalicha bude ohnivější než křen, se kterým se tam dneska podávají klobásy. Příště vás už tam definitivně beru s sebou.

Lubomír Man

 

Přejít nahoru