Proč se o tomto problému v médiích nehovoří? Jaderné elektrárny každým dnem vypouštějí do našeho ovzduší nebezpečný krypton, který může způsobit, že bude Země brzy naprosto neobyvatelná a nevhodná k životu. Již dlouho dobu je všeobecně známo, že jaderné elektrárny vypouštějí během svého provozu izotopy kryptonu a uhlíku, jenž znečišťují životní prostředí a ovzduší.

Čtěte více: Média mlčí? Elektrárna ve Fukušimě produkuje více radiace než dřív

Do atomové doby se prvek kryptonu v našem ovzduší téměř nevyskytoval. Krypton – 85 však během svého „pobytu“ v atmosféře zvyšuje elektrickou vodivost. Tento jev způsobuje zvýšený počet přírodních anomálií, uvedl v roce 1982 profesor Valerij Alexejevič Legasov. Přírodní anomálie způsobené prvkem krypton – 85 v naší atmosféře vytvářejí například tajfuny, uragány, záplavy nebo prudké změny tepla a chladu. Čím je tedy více jaderných elektráren, které do ovzduší vypouštějí tento nebezpečný prvek, budou anomálie v počasí čím dál častější a mohou způsobit, že bude v budoucnosti planeta zcela neobyvatelná.

Jaderné elektrárny vypouštějí do ovzduší nebezpečný krypton, který může učinit Zemi zcela neobyvatelnou

Vědci zjistili, že stačí „pouhých“ 600 tun kryptonu – 85, aby došlo k tomu, že bude Země zcela neobyvatelnou a nevhodnou pro život. Aktuálně bylo podle výpočtů uvolněno do ovzduší přibližně 160 tun nebezpečného kryptonu – 85 a každým rokem se číslo zvyšuje o pět procent.

(KPa, ca.cz, skn.cz, Foto: Shutterstock)

Komentáře