V jižní Austrálii stojí farma, která vyprodukuje 17 000 tun rajčat za rok. Zajímavé na tom je, že farma stojí uprostřed pouště. K růstu rajčatům stačí slunce a slaná voda.

Farma je první svého druhu a podařilo se ji vybudovat po šesti letech výzkumů.Mezinárodní vědecký tým se snažil najít způsob, jakým by bylo možné pěstovat plodiny bez čerstvé vody, hlíny a zavlažovacího systému.

Zkrátka bez věcí, které běžně každá farma má, ale které jsou třeba na poušti nedostupné. „Sundrop farma dokáže přetvořit sluneční záření na energii a z mořské vody udělat sladkou,“ stojí na stránkách projektu.

Dvacetihektarová farma v oblasti Port Augusta byla zkušebně otevřena už v roce 2014. Cílem bylo výrazné omezení energie a dalších zdrojů potřebných pro provozování plnohodnotného zemědělství. Na farmu se dováží slaná voda z nedalekého zálivu a je zde zbavena soli a přeměněna na vodu vhodnou pro zalévání plodin. Vše pohání energie získaná ze slunce za pomoci solární elektrárny.

Přestože se farma ve všem spoléhá na slunce, pro jistotu je stále napojena na elektrickou rozvodnou síť pro případ, že by došlo k nečekaným problémům. I tak je tento způsob pěstování plodin mimořádný a unikátní. Může být řešením pro farmáře z celého světa. Sladká voda se totiž bude v budoucnu stávat stále více nedostatkovou surovinou, na mnoha místech jí je nedostatek už nyní.

Pokud by se farmy Sundrop podařilo rozjet i na dalších místech, mohly by znamenat výrazné zlepšení zemědělského potenciálu mnoha zemí. „Systémy s obnovitelnými zdroji energie se budou v budoucnosti stávat stále důležitějšími v zemědělství a budou přispívat k produkci potravin,“ říká vědec Robert Park.

Přesto existují i opačné názory na fungování podobných systémů. Nikde se třeba nehovoří o tom, kolik ptáků zahyne, když narazí do obřích slunečních kolektorů. V USA na podobně velkých plochách zahynulo ročně 6000 ptáků nárazem do kolektoru.

  Rasové zohlednění při přijímání na školy v USA? Trump zvažuje zrušení. A reakce jsou tu

Vstupní náklady na rozjezd farmy jsou rovněž problematické a hlavně extrémně vysoké. Farma přijde na 200 milionů dolarů, což je šílené číslo. Přesto se tato cesta jeví do budoucna jako správná, protože snižování energetických požadavků na zemědělství je možná jedinou cestou, jak ho do budoucna udržet na nezbytné úrovni, aby bylo nasyceno lidstvo.

(KPa, skn.cz, Foto: skn.cz)

Komentáře