Za zastavenie moslimskej migrácie boli viac muži 57%, než ženy 52%.

Aj keď v Spojených štátoch Donald Trump zaviedol zákaz cestovania len voči siedmym krajinám (zvyšku krajín, vyše 84% moslimského sveta, sa tento zákaz nedotkol), hovoria v zahraničnej tlači o útoku na moslimov.

V Európe sa však uskutočnil prieskum, ktorý dopadol zaujímavo. Pod záštitou „Kráľovského inštitútu pre zahraničné vzťahy“ sa respondentov pýtali :

Mala by byť migrácia prevažne z moslimských krajín zastavená?

Podľa Chatham House – Royal Institute of Foreign Affairs, v prieskume na vzorke 10 000 opýtaných z 10 krajín európskej únie, odpovedalo kladne 55% opýtaných , 25% sa nepriklonilo k žiadnej strane a s tvrdením nesúhlasilo len 20% opýtaných.

Nadpolovičnú väčšinu dosiahli všetky opýtané krajiny s výnimkou dvoch.

71% Poľsko, 65% Rakúsko, 64% zhodne Belgicko a Maďarsko, 61% Francúzko, 58% Grécko, 53% Nemecko, 51% Taliansko, 47% Veľká Británia, 41% Španielsko. Neznamená to však, že zvyšok opýtaných bol za migráciu, respektíve bol proti spomínanej otázke, teda že či by „mala byť migrácia prevažne z moslimských krajín zastavená?“ .

Originálne výsledky prieskumu si môžete pozrieť na obrázku.

Z celkovej štúdie vyplýva zároveň, že za zastavenie moslimskej migrácie boli viac muži 57%, než ženy 52%.

Mladí ľudia vo veku 18-29 rokov (27%) boli proti zákazu migrácie viac, než ľudia v strednom veku 30-44 rokov (22%). Za zastavenie migrácie prevažne z moslimských krajín vo svojej vekovej kategórii, sa vyslovilo 44% mladých ľudí, 50% ľudí v strednom veku, 56% ľudí vo veku od 45 do 59 a ľudia vo veku nad 60 rokov vyjadrili súhlas 63%.

Ľudí s vyšším a vysokoškolským vzdelaním, ktorí odpovedali kladne, bolo 48%, ľudí so základným a nižším vzdelaním bolo 59%, ľudí so stredoškolským vzdelaním bolo 55%.

  Dordrecht: Tři lidé mrtví poté, co střelec zahájil palbu v holandském městě

(KPa, kv.sk, Foto: Shutterstock)

Komentáře