Vakcíny nesouvisejí jen s autismem! Je toho mnohem víc

Není pochyb, že téma očkování je velmi kontroverzní. Na obou stranách barikády jsou tak pravdy, jako i lži. To pak může některým bránit v tom, aby přijali vlastní racionální rozhodnutí.

V průběhu posledních 50 let se svět zajímá o rozvoj mozkových poruch, jako jsou autismus, porucha pozornosti s hyperaktivitou a různé depresivní poruchy.
Zdravé děti onemocní od večera do rána

Důvodem je skutečnost, že rodiče na celém světě hlásí, že jejich děti byly jednoho dne normální, zdravě rostly a na další den po očkování onemocněly autismem, připadne se u nich vytvořila porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Zatímco věda a vláda nadále tvrdí, že neexistuje žádná spojitost mezi očkovacími vakcínami a onemocněními, něco jiného hlásí rodiče. K nim se nyní přidávají i četné studie mnoha zemí.

Stále více a více odvážných vědců, kteří se nebojí důsledků svých prohlášení, poukazují na tento vzájemný vztah, o kterém mnozí už i tak dávno tuší.

Bylo prokázáno, že vědci z amerického Centra pro prevenci a kontrolu nemocí CDC ničí údaje, které prokazují souvislost mezi vakcínami a autismem u dětí.

Vědci z Pensylvánské a Yaleské univerzity se zavázali prozkoumat, „zda předchozí forma vakcín je spojena se zvýšeným výskytem obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD), anorexie, úzkostných poruch, svalových záškubů na obličeji, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, deprese a bipolární poruchy na vzorku soukromě pojištěných dětí.“

Co odhalila nová studie

Kontrolou zlomených kostí a otevřených ran uvedení vědci usoudili, že ten, kdo se v průběhu minulého roku nechal očkovat vakcínou proti chřipce, nese větší riziko vzniku anorexie, obsedantně-kompulzivní poruchy a úzkostné poruchy.

Tato zjištění se přidala k již známým informacím, že očkovací vakcíny mohou souviset se vznikem autismu. Nyní souvisí už i s rozvojem zmíněných dalších poruch mozku a nervové soustavy.

Studie použila údaje i ze soukromého zdravotního pojištění, aby získala potřebné informace.

„Na základě vyžádaných údajů jsme porovnali loňské případy očkování u dětí a dospívajících ve věku 6 až 15 let s výše uvedenými neuropsychiatrickými poruchami, které byly znovu diagnostikovány od ledna 2002 do prosince 2007.“ – uvedla studie.

Navíc, tyto vzájemné vztahy se neomezovaly jen na vakcínu proti chřipce.

Podle studie publikované v časopise Journal Frontiers in Psychiatry Several:

„Existuje několik dalších významných případů s rizikem vyšším než 1,4 týkajícího se hepatitidy A s obsedantně-kompulzivní poruchou a anorexií, a také hepatitídy B s anorexií.“

To znamená, že vakcíny proti hepatitidě se také podílejí na vzniku mozkových poruch.

Zastrašily úřady a farmaceutické firmy vědce?

Jak to bývá u většiny podobných studií, výzkumníci přestali náhle tvrdit, že očkování způsobuje všechny uvedené běžné mozkové poruchy.

„Tato kontrolní epidemiologická analýza naznačuje, že nástup některých

neuropsychiatrických poruch může časově souviset s předchozími očkovacími vakcínami v podskupině jedinců,“ píší a pokračují, „nálezy vyžadují další zkoumání, ale nepotvrzují příčinnou roli předchozích forem infekcí nebo vakcín v etiologii těchto podmínek.“

Vědci také varují před rozhodnutím neočkovat své děti.

„Při srovnání mírné závažnosti těchto zjištění a obecných zdravotních přínosů včasného poskytnutí vakcín při prevenci úmrtnosti a nemocnosti na dětské infekční nemoci, doporučujeme rodinám dodržovat termíny očkování podle směrnic Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC).“

Stanovisko Projektu volného myšlení

Free Thought Project (Projekt svobodného myšlení) je internetové centrum v USA, kde mohou lidé svobodně vyjadřovat své myšlenky a názory. Sdružuje aktivisty, rodiče i právníky.

Jelikož nikdo z nich není lékař, nikdo se neodváží dávat rady, co byste vy a vaše rodina měli dělat v souvislosti s očkováním.

Jak již bylo řečeno, výrobce léků to bude motivovat k tomu, abyste tyto informace nikdy nezjistily.

Nebudou je prohlašovat ani média, protože jejich zisky z reklamy jsou přímo provázány s těmito společnostmi.

Proto prohlašujeme, že je naší povinností šířit tyto informace. Pokud je budete sdílet spolu s námi, pomůžete tím i ostatním.

(KPa, Alternativnimagazin, Foto: Shutterstock)

Přejít nahoru