Dávejte si pozor na tento lék – zvyšuje riziko náhlé zástavy srdce až o 31 %

Nový výzkum odhaluje, že běžně užívaný lék na tišení bolesti, který miliony lidí nesprávně vnímají jako „neškodný“, je pravděpodobně důvodem tisíců úmrtí na zástavu srdce každý rok.

Podle Nadace pro náhlou zástavu srdce (USA), náhlá srdeční zástava (NZS) je hlavním důvodem úmrtí dospělých ve věku více než 40 let ve Spojených státech amerických a jiných zemích.

Jen v samotných Spojených státech amerických utrpí náhlou zástavu srdce každý rok přibližně 326 200 osob mimo nemocnici; devět z 10 případů bohužel končí úmrtím.

Přesto je překvapivé, že příčiny takové náhlé zástavy srdce jsou mnohými stále považovány za neznámé.

Namísto hledání skutečného viníka, se lékařská komunita raději rozhodla poukazovat na nejasné rizikové faktory, jako jsou rodinná historie, předešlé problémy se srdcem nebo zvýšená hladina LDL cholesterolu (který je již dlouho zpochybněn jako signál předcházející srdečním onemocněním).

Co když něco tak zřejmé jako konzumace léků ze skupiny NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), a čemu je možné předejít, je pravděpodobně hlavní příčinou této novodobé epidemie?

Podívejte se na graf níže, na kterém je zobrazen poměr příčin náhlého úmrtí. Zástava srdce v něm jednoznačně vede:

Nový výzkum odhalil šokující vedlejší účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID)

Vědci Evropské kardiologické společnosti ve svých vydáních odborného tisku pod názvem „NEŠKODNÝ, SOUVISLOST MEZI LÉKY TLUMÍCIMI BOLEST A ZVÝŠENÝM RIZIKEM ZÁSTAVY SRDCE“, nás varují, že užívání léků tlumících bolest, které je veřejností považováno za neškodné, má souvislost s výrazným zvýšením rizika zástavy srdce.

Zmíněná vědecká zpráva se zakládá na výzkumu, který nese název „Užívání nesteroidních protizánětlivých léků je spojena se zvýšeným rizikem srdeční zástavy mimo nemocnice: Celonárodní časová kontrolní studia“.

Uvedený výzkum byl zveřejněn v březnovém vydání European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacology (Evropský žurnál o srdci – kardiovaskulární farmakologie).

Jeden z hlavních výzkumníků, profesor Gunnar H. Gisalson, v poskytnutém rozhovoru vysvětluje:

„Protože prodej těchto léků je povolen bez lékařského předpisu či jakékoliv konzultace nebo omezení, veřejnost se domnívá, že jejich užívání je bezpečné.

Předešlé výzkumy prokázaly, že užívání NSAID zvyšuje riziko srdečně-cévních onemocnění. To je vážným problémem, protože užívání NSAID je ve společnosti běžné a velmi rozšířené.“

Výzkum probíhající v Dánsku pozoroval celkem 28 947 pacientů za období jedné dekády, kteří utrpěli zástavu srdce mimo nemocnici.

Rozdíl mezi zástavou srdce a srdečním infarktem

Srdeční infarkt se od zástavy srdce liší.

Při infarktu dochází k poškození srdce tím, že se zastaví přítok krve (obvykle kvůli narušení cirkulace krve). Avšak při zástavě dochází k poškození srdce tím, že činnost srdce se zastaví sama od sebe.

3 376 pacientů ve výzkumu, kteří utrpěli srdeční zástavu, užili nesteroidní zánětlivé léky v období do 30 dnů před srdeční příhodou.

Nejčastěji použité NSAID byly ibuprofen (51 %) a diklofenak (22 %).

Ve výzkumu se tedy ukázalo, že užívání NSAID zvyšuje riziko zástavy srdce o 31%. Ibuprofen odpovídá za 31 %, diklofenak za 50 %.

Naopak, u léků naproxen, celecoxib a rofecoxib nebyla zjištěna souvislost se zvýšeným rizikem zástavy srdce.

Gunnar k zjištěním poznamenává:

„Výsledky výzkumu nás jasně upozorňují na to, že NSAID nejsou neškodné. Léky diklofenak a ibuprofen, které jsou oba běžně užívány, mají souvislost s výrazně zvýšeným rizikem zástavy srdce.

NSAID by měly být vydávány s varováním a jen na platný lékařský recept.

Pacienti se srdečně-cévními onemocněními či s mnoha srdečně-cévními rizikovými faktory by je asi měli úplně přestat užívat.“

Další zjištění ohledně ibuprofenu

Není to poprvé, co se zjistilo, že ibuprofen je pro srdce vážně jedovatý.

O této problematice jsme již psali před pěti lety v článku s názvem „Ibuprofen každý rok zabije tisíce lidí. Tak, jaká je alternativa?“ Článek naleznete zde.

Úplně se ztotožňujeme se závěrečnými poznámkami v rozhovoru s Gunnarem, kde říká:

„Současná představa společnosti o NSAID je nesprávná. Pokud si tyto léky můžete koupit v lékárně bez předpisu, tak si jen asi pomyslíte „určitě jsou pro mě bezpečné“.

Náš výzkum přináší jen další důkaz o škodlivosti NSAID na srdečně cévní systém člověka a potvrzuje, že bychom rizika užívání NSAID měli brát vážně.

Případné užívání NSAID bychom měli vždy konzultovat s profesionálními zdravotníky.“

Mějme na paměti, že jiné běžně používané léky na tlumení bolesti, jako jsou acylpyrin nebo acetaminofen (paracetamol), mají také zničující vedlejší účinky, které se obvykle podceňují nebo se snižuje jejich závažnost.

Na tlumení bolesti existuje přírodní náhrada, která nemá smrtelné vedlejší účinky

Jelikož k dispozici jsou již jasné důkazy o tom, že léky tlumící bolest mají vážné, dokonce životu nebezpečné vedlejší účinky, přírodní náhrada by měla být podpořena hlubším výzkumem a následně uvedena do praxe.

Na naší stránce se nachází množství článků na téma potlačování bolestí, které by mohly pomoci ke změně a šíření povědomí o alternativních lécích tlumících bolest.

(KPa, Alternativnimagazin, Foto: AM)

Přejít nahoru