Vědci oznámili začátek “ekologického Armagedonu”

Tím výskumníkov z Nemecka, Holandska a Veľkej Británie zaznamenal trojštvrťové zníženie počtu okrídleného hmyzu po celom Nemecku. Je to vážne nebezpečenstvo pre život na Zemi vzhľadom na závažnú úlohu, ktorú tento hmyz zohráva v potravinovom reťazci a v opeľovaní rastlín, píše sa v článku uverejnenom v Plos One.

Entomológovia zhromaždili od roku 1989 s pomocou špeciálnych lapačov cez 1,5 tisíc jedincov hmyzu v 63 nemeckých okresoch. Bolo zistené, že sa celková váha uloveného hmyzu sa za 27 rokov znížila o 76 %. Vedci hovoria, že napriek faktu, že meranie sa konalo v nemeckých rezerváciách, sú tieto údaje správne pre všetky okresy s vyspelým poľnohospodárstvom.

Výskumníci neuviedli príčinu tohto prudkého poklesu počtu hmyzu, avšak predpokladajú, že najpravdepodobnejším faktorom je zničenie jeho prirodzeného životného prostredia človekom, použitie herbicídov a globálne otepľovanie.

“Hmyz tvorí asi dve tretiny všetkého života na Zemi a dnes sme svedkami akéhosi hrozného poklesu. Zdá sa, že ľudstvo robí obrovské územia nevhodnými pre väčšinu foriem života a kráča po ceste k ekologickému Armagedonu. Ak stratíme hmyz, zmizne všetko,” vyhlásil profesor Dave Gulson z univerzity v Sussexe, ktorý sa zúčastnil výskumu.

(JRu, hlavnespravy.sk)

Přejít nahoru