Situácia je zrejme vážna. Už aj najľudnatejšia krajina v EÚ Nemecko sa pripravuje na rozpad Európskej únie? Nemecká vláda si totiž nechala vypracovať viac ako stostránkovú analýzu, aby sa mohla pripraviť na šesť najhorších scenárov, ktoré môžu Nemecko postihnúť vo výhľade najbližších dvadsiatich troch rokov. Vyzerá to tak, že jedine Slovensko slovami premiéra Roberta Fica nemá žiadny iný plán než “jadro EÚ”

Vypracovaná analýza dostala názov”Strategická perspektíva 2040″ a zaoberá sa pre Nemecko “najviac znepokojivými scénarmi”. Analýza zhotovená vo februári tohto roku počíta v najhorších variantoch s rozpadom geopolitickeho delenia sveta, ktoré poznáme od konca druhej svetovej vojny. Informuje portál Expres.

“Najhorší” z variantov je scenár rozpadu Európskej únie a Nemecko je donútené k “reaktívnemu režimu”. Medzinárodný poriadok sa definitívne rozpadá po desaťročiach nestability, hodnotové systémy strácajú na význame a globalizácia sa zastaví.

“Rozširovanie EÚ sa zastavilo, ostatné štáty opúšťajú spoločenstvo a Európa stráca svoju konkurencieschopnosť vo svete,” uvádza detaily analýzy Der Spiegel. “Bezpečnostné prostredie Nemecka a Európy sa dramaticky premení v oblasť zmietanou chaosom a náchylnú ku konfliktom,” upresňuje možnú variantu blízkej budúcnosti nemecké veliteľstvo.

Za zmienku stojí tiež scenár “Západ proti Východu”, kedy hŕstka východoeurópskych členských štátov zmrazí pokusy o integráciu, zatiaľ čo ďalšie štáty sa k východnému bloku pripájajú.

Bez zaujímavosti nie je ani vízia “polarizovanej Európy”, ktorá podporuje vznik extrémizmu a orientáciu partnerov EÚ k ruskému politickému modelu. Prognostický dokument vznikol na zadanie Úradu federálnych ozbrojených síl a tamojší odborníci všetky scenáre považujú za pravdepodobné do roku 2040.

Rozpad Európskej únie sa začal Brexitom, pokračuje “rebéliou” krajín V4 (okrem Slovenska) a snahami separatistov o osamostatnenie autonómnych regiónov ako napríklad Katalánsko či severné oblasti Talianska.

Je preto na mieste mať aj alternatívny plán, ako sa zaobísť bez Európskej únie. Slovensko pod vedením Roberta Fica však žiadny takýto plán nemá a vsádza len na to, že sa EÚ nerozpadne a naopak bude sa ďalej integrovať do akéhosi “jadra”.

(JRu, hlavnespravy.sk)