Přistěhovalci poslali zpět do svých zemí loni 466 miliard dolarů

Zvýšily se především transfery z Evropy, Ruska a USA. Nejvíce, 47 miliard dolarů, bylo posláno z USA do zemí původu. Na druhém místě bylo Německo s 12,6 miliardami dolarů, třetí Saúdská Arábie s 12,2 miliardami dolarů.

Například výkon egyptské ekonomiky je „dotován“ ze šesti procent zahraničními  remitendami.

Země s nejvyšším přílivem kapitálu je Indie, a to se 69 miliardami dolarů. Za nimi následuje Čína se 64 miliardami, Filipíny dostávají 33 miliard, Mexiko 31 miliard, Nigérie 22 miliard a Egypt 20 miliard dolarů.

Převody peněz od přistěhovalců do zemí původu představují v některých zemích značnou část hrubého domácího produktu. Podíl hrubého domácího produktu prostřednictvím remitend od Egypťanů v zahraničí činí zhruba šest procent. Hrubý domácí produkt Kyrgyzstánu se skládá z 35% remitend.

Téměř 300 tisíc Ukrajinců obdrželo povolení k práci v Polsku a více než 2 miliony vízum a ti podle polské statistiky vydělali několik miliard euro.

Světová banka očekává další navýšení remitend do tzv. zemí s nízkými příjmy a se středními příjmy o 4 procenta na 485 miliard dolarů v roce 2018.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru