Libération: „Hyperprezident” Macron směřuje k „absolutní monarchii”!

Uvedl to na stránkách Libération publicista Mathias Tavel. Podle názoru autora se „Macronova Francie” pohybuje směrem k „Putinově Rusku” a samotný Macron ke zjevnému postavení autokrata.

V roce 2015 Emmanuel Macron řekl, že Francii „chybí král“ – a po svém zvolení do prezidentského úřadu začal vyvíjet veškeré úsilí na posílení už tak příliš silné pozice prezidenta, napsal ve svém článku pro Libération francouzský spisovatel Mathias Tavel.

Jak autor uvedl, ve svém kurzu Macron činí i to, „co si nedovolil Nicolas Sarkozy“, – například se pravidelně uskutečňuje různé akce v luxusních interiérech paláce ve Versailles. Nedávno vyhlášená ústavní reforma Macronovou vládou, v jejímž rámci se očekává několik kroků k oslabení pravomocí parlamentu, a zejména významného snížení počtu poslanců, zapadá do této logiky, konstatoval Tavel.

Jak publicista poznamenal, Macron už dlouho chtěl, aby bylo možné „obejít“ parlament, protože v jeho očích parlamentní demokracie „ani nemusí být“, neboť je „břemenem“. To je již patrné ve způsobu, jakým prezident realizuje své politické kroky – často se uchýlil k prezidentským dekretům, odcházející poslance „venku“, a například nový zákon o vysokých školách začal uplatňovat ještě předtím, než byl schválen Parlamentem. Snížením počtu poslanců Národního shromáždění (dolní komory) a členů Senátu (horní komory) jen zhorší situaci, je přesvědčen Tavel.

Francouzská média uvádějí, že v případě, že se počet poslanců, jak to navrhuje Macron, sníží z 577 na 404, bude Francie druhou zemí v Evropě s nejmenším počtem poslanců na počet obyvatel  – a to i přesto, že niže se pohybuje ne jen tak někdo, ale Rusko, zdůraznil autor. „Když vidíte, že cílem macronovské Francie v demokratickému plánu Putinovo Rusko, je to symbolické,” poukázal ironicky.

Přičemž, jak se autor domnívá, snížení počtu poslanců v rámci ústavní reformy, pokud ta bude realizována, nepomůže k přísnější kontrole parlamentu nad vládou, jak to tvrdí autoři reformy, ale to může mít za následek vážné omezení pravomocí Parlamentu: Zákonodárci budou mít obtížnější práci, protože k přijetí těch či oněch opatření potřebují vytvoření skupin, které mají prah určitého počtu lidí. Kromě toho se volební obvody značně rozšíří, což velmi zkomplikuje život malých stran, které budou muset obtížněji získávat větší počet hlasů lidí, poznamenal Tavel.

A konečně, Macronova reforma neobsahuje žádné kroky směrem k občanům – a zejména pravomoce, které například existují u obyvatel některých států USA, kde mohou být poslanci odvoláni před koncem funkčního období na žádost obyvatel, napsal publicista. To vše ukazuje, že cílem Macrona nejsou změny, jak sliboval před volbami, ale zachovat systém „hyperprezidentství“ ve Francii, dodal autor.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru