V roce 1910 Oktoberfest oslavil své 100. výročí, nevíme, zda již dříve Ramadán existoval v uvedeném roce nebo ještě dříve, Přiinejmenším se  v té době ani zdaleka nemluvilo o islámu tak jako nyní, kdy při otevření jakýchkoliv novin nebo rozhlasu a televize, narazíte na zprávu o islámu.

Pro německého občana, který má velké pochopení pro  integritu a je tolerantní v náboženských záležitostech, je znepokojující, jaké jsou nároky ze strany islámu proti většinové společnosti.

Ramadán je starý německý zvyk, který je zde delší dobu než Oktoberfest. Ano, jsou nyní v Bavorsku někteří škarohlídi, kteří tomu nevěří. Ramadán je větší německý zvyk než uváděná německá kultura, tvrdí Eren Güvercin.

Ramadán se svou duchovností a zaměřením na základ je důležitou součástí Německa, ačkoli mnoho z obyvatel Německa si toho není vědomo, je přesvědčen Eren Güvercin.

„Islámská náboženská praxe již dávno zdomácněla v Německu. A my němečtí muslimové se těšíme na Ramadán v našem Německu. Nikdo nám to nemůže upřít,“ pokračuje Eren Güvercin.

„Měli byste alespoň jednou vidět mešitu zevnitř, svět víry.  Islámská náboženská praxe již dávno našla svůj domov v Německu. A my němečtí muslimové se těšíme na Ramadán v našem Německu. Nikdo nám to nemůže vzít,“ zdůrazňuje Eren Güvercin.

Ramadán je devátý měsíc islámského lunárního kalendáře. Půst (saum, sawn, sijám), který patří k tomuto měsíci, je původní semitský zvyk přebraný od židů a křesťanů.

(prvnizpravy.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře