NASA našla 219 možných planet, z nichž na deseti mohou být příznivé podmínky pro život.

Jedna taková planeta, nazývaná KOI 7711.01, vykazuje nejvíce podobnosti se Zemí. Tato planeta je o 30% větší než Země a obíhá kolem hvězdy, podobné jako je naše Slunce. Obíhá také kolem své hvězdy, což znamená, že může mít dostatek slunečního tepla pro to, aby na jeho povrchu existovala tekutá voda, což je nezbytná podmínka pro existenci života.

„Získává zhruba tolik tepla od své hvězdy, které dostáváme i my od našeho Slunce,“vysvětluje Susan Thompson ze SETI ústavu, který je součástí týmu, který objevuje nové světy.

Nicméně, Thompson poznamenává, že „je toho ještě hodně, co o této planetě nevíme. Je těžké říci, zda je to skutečně dvojče Země- potřebujeme vědět více o jeho atmosféře, teplotě a skupenství.“

KOI 7711.01 byla objevena díky vesmírnému teleskopu NASA, nazvaného Kepler a je výsledkem jeho čtyřletého pozorování.

„Většina planet, které našel Kepler, jsou menší než Neptun a Kepler opravdu otevřel naše oči pro pozorování těchto poměrně malých planet, podobných naší Zemi,“ řekl Thompson.

V roce 2009 byl Kepler umístěn na svou oběžnou dráhu kolem Slunce s posláním zjišťovat podobné planety jako je naše a to v rozsáhlé galaxii Mléčné dráhy. Vesmírný teleskop provádí svůj výzkum tím, že hledá krátké záblesky jasu, které jsou vytvářejí planety, když procházejí mezi svými hvězdami a Zemí. Studium délky trvání a frekvence těchto světelných výkyvů umožnilo vědcům lépe pochopit, jak velké jsou tyto planety a jak daleko od svých hvězd obíhají.

Během čtyřletého pozorování našel Kepler několik hvězd s planetami, které se nacházejí právě v takové vzdálenosti od svých hvězd, aby na jejich površích existovala tekutá voda, která není příliš horká ale také příliš chladná. S 4 034 kandidátů nalezli vědci téměř 50, které jsou pravděpodobně skalnaté a nacházejí se poblíž svých hvězd na oběžných dráhách, na kterých může být život.

(megazine.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru