Nemocnice Hořovice se v roce 2014 stala prvním zdravotnickým zařízením v Česku, kde bylo otevřeno specializované oddělení pro chronicky nemocné dětské pacienty, tzv. oddělení následné intenzivní péče, v dřívější právní terminologii OCHRIP (Oddělení chronické a resuscitační péče). Od zahájení provozu prošlo hořovickým zařízením NIP  14 dětských pacientů. Jediné obdobné zařízení v České republice je v současnosti v Olomouci a vzhledem k vysokému přetlaku žádostí na umístění v zařízení se hořovická nemocnice rozhodla k navýšení kapacit oddělení NIP z 6 na 13 lůžek.

Jak ParlamentnímListům.cz sdělil primář oddělení dětské NIP hořovické nemocnice Daniel Blažek, zájem o to dostat dětského pacienta na jednotku chronické intenzivní péče do Hořovic je vysoký a nemocnice nemůže zdaleka uspokojit všechny. „Stále máme o pět až osm pacientů v takzvaném „waiting listu“ více, než je kapacita, kterou bychom mohli poskytnout,“ sdělil Blažek. Je si ale jistý tím, že díky novému pavilonu oddělení svoje kapacity z výší. K finálnímu zprovoznění nových lůžkových kapacit oddělení dojde v řádu týdnů. Začít obsazovat by se lůžka měla v průběhu června.

„Ošetřovatelský proces je v péči o malé děti náročný a zcela zásadní,“ dodal ke specifikům práce o malé pacienty na jednotce chronické intenzivní péče Blažek. „Ne každý zdravotnický pracovník je této práce schopen. Naši pacienti se rekrutují z oddělení akutní péče JIP a ARP. Potřebují naše přístroje, aby přežili,“ dodal během tiskové konference. „Je tady skrytý stres, který je vytvořen neustálými službami a náročnými situacemi, které se týkají i dětských úmrtí. Takže s touto problematikou se tu setkáváme. Odchody z tohoto oddělení nebo obdobných jsou velice časté,“ vysvětlil posléze Blažek v krátkém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Neexistuje univerzální lék, jak se tomu bránit,“ dodal.

Ačkoliv Blažek přiznal, že část pacientů má diagnózu, která vede k odchodu ze světa, existují i pacienti, které se podaří stabilizovat tak, že přístroje ani odbornou péči v budoucnu nutně potřebovat nemusí. V případě smrtelných diagnóz se pak nemocnice snaží zajistit co nejvyšší komfort nejen pro samotného dětského pacienta ale i pro jeho rodinné příslušníky včetně emocionální a psychologické podpory.

Nemocnice Hořovice patří pod privátní holding AKESO řeckého podnikatele Sotiriose Zavalianise. AKESO je druhým největším subjektem podnikajícím v českém zdravotnictví po AGELU slovenského miliardáře Tomáše Chrenka. Do Zavalianisova portfolia patří ještě nemocnice v Berouně.

Vybudování nového pavilonu pro dětské pacienty vyžadující nepřetržitou intenzivní péči Zavalianise včetně nákladných přístrojů přišlo na 76 milionů korun. U této investice ale rozvoj hořovické nemocnice zdaleka nekončí. Jak se Zavalianis ParlamentnímListům.cz svěřil, v nemocnici plánuje proinvestovat celkem ještě miliardu korun.

„Zahajujeme stavbu devadesáti bytů v okraji areálu nemocnice. Na podzim bychom pak měli zahájit dostavbu nemocnice s celkovými náklady přes miliardu korun,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Zavalianis. „Rozšíříme ARO o čtrnáct lůžek, novou sterilizaci, dalších pět operačních sálů, plus další oddělení následné péče,“ dodal.

Stavbou bytů pro zaměstnance chce Zavalianis nalákat pracovníky i z jiných regionů. „Můžeme nalákat nové začínající sestry nebo nové začínající doktory,“ uvedl. Nemocnice podle Zavalianise v kraji konkuruje i vyššími platy, které se vrovnají zdravotnickému standardu v metropoli.

Nedostatkem zdravotnického personálu v krajích představuje v Česku v současnosti palčivý problém i vzhledem k tomu, že část lékařů odchází za vyššími platy do zahraničí. Nedostatek zdravotnického personálu se vláda snaží pokrýt například i dovozem sester či lékařů z Ukrajiny.

(parlamentnilisty.cz, foto: Shutterstock)