V červnu 2013 satelit NASA Swift, zaznamenal krátkou dávku energie z nedaleké galaxie. Byl to důkaz, že se odehrálo něco neuvěřitelně silného, při čemž se uvolnilo neuvěřitelné množství energie. Došlo ke srážce dvou neutronových hvězd. Množství energie, které se při této události uvolní, je děsivé, nedá se slovy skoro ani popsat. Ve vteřinách se uvolní tolik energie, kterou naše slunce vyprodukuje za 10 miliard let svého života.

Kromě energie se ovšem možná uvolnilo ještě něco. Je možné, že srážky neutronových hvězd dávají vzniknout i něčemu neuvěřitelně podivnému. Nové teoretické částici zvané strangelet. Strangelet jim říkáme proto, že je tvoří něco, co nic jiného kolem nás neobsahuje. Veškerou hmotu kolem nás tvoří neutrony a protony, ty obsahují dva typy kvarků, typ U a typ D. Strangelety obsahují jiný typ kvarků, kvark typu S (strange – podivný), tyto se mohou spojovat a vytvářet větší částice strangelety. Ale nejsou jako normální hmota s protony a neutrony.

Vědci popisují strangelety pomocí teorie zvané Hypotéza podivné hmoty. Podle ní mohou strangelety vytvářet za určitých extrémních podmínek stabilní formu hmoty. Tyto extrémní podmínky panují právě uvnitř neutronových hvězd. Strangelety mohou mít záporný nebo kladný náboj. Ty s kladným nábojem neškodí, ovšem ty záporné rozsévají smrt. Jsou to takové subatomární zombie, při kontaktu s jádry klasické hmoty dojde k jejich přeměně na strangelety.

Pokud se strangelety bezpečně uvězněné v neutronových hvězdách při srážce uvolní, mohly by spustit řetězovou reakci, při které přemění veškerou hmotu které se dotknou. Tím pádem vznikne reakce, při které se klasická hmota přemění na hmotu “podivnou” a uvolní se při tom  energie, což strhne lavinu, která neskončí dobře. Pokud by se v blízkosti nacházel například člověk a byl strangeletem zasažen, začne se okamžitě měnit. Jak mile se v podivnou hmotu přemění oblast velká jako nehet, dojde k explozi obrovského množství energie a nové strangelety se rozletí vesmírem. S každou další přeměněnou hmotou, se to bude jen zhoršovat a uvolní se víc a víc strangeletů.

  Záhada vyřešena! Vědci odkrývají tajemství pareidolie

Pokud by strangelety zasáhly planetu jako je Země, mělo by to katastrofální následky.  Představte si, že do atmosféry vletí strangelet, jak mile její atomy zasáhne, okamžitě je přemění na podivnou hmotu, z té vznikne další podivná hmota, takže vznikne bublina, která se bude šířit do okolí a přitom bude uvolňovat víc a víc energie a vytvářet další strangelety, dokud se v oslnivé explozi na strangelety nerozpadne celá naše planeta. Oblak nově vzniklých strangeletů, se rozletí do vesmíru a zničí všechno čeho se dotknou. Měsíc, potom ostatní planety, Slunce, sousední hvězdu…. i celou galaxii. Nakonec mohou strangelety pohltit celý vesmír.

Je tu ale problém, víme, že ke srážkám neutronových hvězd dochází a i přesto jsme ještě tady, stejně jako zbytek vesmíru. Takže podivná hmota buďto neexistuje, nebo k tomu co popisujeme dojít nemůže. Na druhou stranu je fakt, že vesmír je hodně velký a trvalo by miliony let, než by nějaká částice podivné hmoty z jiné galaxie doletěla až k nám. Pokud letí rychlostí světla, možná je právě na cestě k nám, jen se sem ještě nedostala. Možná právě teď do sebe narážejí dvě neutronové hvězdy a šíří kolem sebe strangelety. To nám ale prozradí až budoucnost.

(nevsedni-svet.cz, foto články: Secrets of the universe, titulné foto: Shutterstock)

Komentáře