Fašistická jednotka a její cíl
Je známo, že cílem Hitlera bylo nastolení světovlády. Ale byl si jasně vědom toho, že toho lze dosáhnout jenom tehdy, pokud bude disponovat novou, mocnou zbraní, jakou ještě nikdo neměl. Nicméně veškerý vývoj prováděný v této oblasti vyžadoval nejenom čas, ale i supervýkonné zařízení, schopné vytvářet neskutečnou energii.

Hitler byl vždy nakloněn studiu mystiky a okultních teorií, a proto se rozhodl jít cestou nejmenšího odporu. Studoval mýty a legendy národů, které se týkaly tajných artefaktů, z nichž nepochybně většina měla zcela reálný základ. A tehdy zahořel touhou vyhledat je. Bezesporu mu to slibovalo nevídané vyhlídky. Pro vyhledávání v tak rozsáhlém měřítku byla vytvořena elitní vojska speciálního nasazení. Byly jimi vykrádány knihovny a muzea v Polsku, Francii, SSSR, zabavovány starověké rukopisy a odváženo to nejcennější. Hitler byl přesvědčen, že tajné dokumenty obsahují přesnou informaci o tom, kde jsou ukryty artefakty a jakým způsobem je s nimi možné pracovat.

Jednotka Ahnenerbe
Mezi vojsky speciálního nasazení byla i jednotka Ahnenerbe. Říká se, že právě její členové se zabývali mystickým vývojem. A jejich pozornosti neunikla ani Karélie. V lese u Kestengi (Кестеньга, pozn. překl.) vědci našli medailon jednoho z důstojníků elitní nacistické skupiny Mrtvá hlava. Vojáci této divize byli často využíváni při nejdůležitějších operacích. Účastnili se bitvy o Stalingrad i bitvy v Kurském oblouku. Ale jak je známo, v Karélii žádné dlouhé a zuřivé boje neprobíhaly a ani se zde neprováděly žádné zvláště důležité operace. Tak proč se důstojník elitní jednotky ocitl tady?

Přijít věci na kloub se snažil i pátrací oddíl Za vlast, vedený Viktorem Komkovem. Výzkumníkům se podařilo najít něco zvláštního: u Eletyozera (název jezera, Елетьозеро, pozn. překl.), které nemělo žádný vojenský význam, byly nalezeny dvě mohutné obranné linie. První byla pod kontrolou norského dobrovolného lyžařského praporu SS Nord, druhá pak spadala pod Horské myslivce divize SS.

  Umělé bouře v USA jsou obřích rozměrů

Tady u Eletyozera bylo nalezeno i malé městečko, jehož stavby byly zpevněny výdřevami. Podle vědeckých propočtů bylo postaveno nejspíš pro potřeby výzkumu, než pro potřeby obrany. Pozoruhodné je to, že v jednom z okopů byl nalezen kord, který měli právo nosit jenom vyšší vojenské šarže. Takováto zbraň se používala při provádění speciálních magických rituálů. V těsné blízkosti byly nalezeny i tři jeskyně, do kterých se nicméně nepodařilo proniknout, protože se všechny zřítily díky pečlivě provedeným výbuchům.

Čím se tedy elitní jednotky SS v Karélii zabývaly?
Jak se podařilo zjistit, tato místa přitahovala nejenom Němce. Dlouho před tím bylo mnoho objektů probádáno výzkumníky ze speciálního oddílu VČK-OGPU (VČK – Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží při Radě lidových komisařů RSFSR,zvaná Čeka; OGPU – Spojené státní politické zřízení, pozn. překl.), který vedl Gleb Bokij a poté skupinou vědců pod vedením vedoucího laboratoře neuroenergetiky Alexandra Barčenko. Expedice přinesla neskutečné výsledky – byla nalezena Severní Šambala! Ale samotný Barčenko nepochybně považoval Karélii za „území starověkého magického Vědění“.

Podle jedné z legend se tady musí nacházet podzemní chrám bohyně Jumally, ve kterém je ukryt Zlatý pohár Vikingů. Jakými možnostmi disponuje, není možné říct, ale výzkumníci předpokládají, že jeho magické síly jsou prakticky neomezené. Říká se, že pohár hledal i významný ruský mystik Nikolaj Rerich. Dozvěděl se o něm z tajných dokumentů svého otce, Konstantina Fjodoroviče Rericha, jednoho z vedoucích představitelů petrohradských zednářů. Je jasné, že tak důležitý artefakt, jenž dovoluje svému majiteli získat nekonečné možnosti, nemohl nepřitáhnout pozornost hitlerovské armády.

Překvapivý objev
Ale je možné, že nacisté vůbec nehledali pohár Vikingů. Teprve nedávno výzkumník Kolského poloostrova a Karélie Vladislav Trošin učinil překvapivý objev. Našel tajné materiály, které nepochybně svědčí o tom, že Němci využívali speciální místa síly pro vytvoření tzv. „zbraně sejd“.

  Imigrant znásilnil náctiletou a lidé s vymytými mozky se ho zastali. Nebyl deportován + VIDEO

Původní obyvatelé Karélie, Sámové, vypráví, že sejdy jsou buď přirozené, nebo rukou člověka vytvořené stavby, které se skládají z velkého kamene, postaveného na několika menších. V sejdě, jak říkají, žije Sámy uctívaný duch. „Za pomoci speciálních rituálů ho lze přinutit plnit z pohledu současné vědy zcela neskutečné úkoly“, říká Vladislav Trošin.

Záhadný jev je následkem neustálé komunikace šamanů s vyššími duchy
Nyní jsou sejdy rozházeny po celém území Karélie. Je pozoruhodné, že kameny, z nichž každý váží několik tun, se mohou čas od času posunovat. Sámové tvrdí, že tento záhadný jev je následkem neustálé komunikace šamanů s vyššími duchy, kteří obývají tato území. Neskutečným se zdá i to, že se každý rok počet tajemných sejdů zvyšuje, jako by doslova vyrůstaly zpod země. A ty, které se pod vlivem větrů a dešťů začaly rozpadat, jsou obnovovány doslova jakoby neviditelnou rukou.

Vladislav Trošin poté, co prozkoumal značnou část území Karélie, poznamenal, že se jednotce Ahnenerbe patrně podařilo nemožné – téměř si dokázala podřídit sejdy tak, aby plnily jejich úkoly. „Stačí se podívat na válečné mapy Karélie, kudy procházely linie fronty a srovnat je se současnou polohou geologických zlomů a zjistíme, že se shodují“, tvrdí. „Toto je výsledek interakce Ahnenerbe a mystických sejdů, protože do té doby se zde nikdy linie zlomů nezaznamenávaly, ale podobné anomálně aktivní zóny častokrát vznikají v místech hromadění se mimořádně silné energie“.

Ale říct s naprostou přesností, jak daleko elita SS pokročila ve svém výzkumu, je těžké, protože všechny stopy jejich činnosti byli téměř zcela zničeny. Možná bychom se měli blíže obeznámit se záhadnými zeměmi Karélie. Kdo ví, jaká tajemství ještě v sobě její území skrývají.

  Víkendové čtení: Běsnící Praha

(suenee.cz, foto: Youtube, video: Youtube)

Komentáře