Velitel NATO v Evropě řekl, že se Rusko bojí převahy aliance!

Rusko uznává převahu NATO v případě ozbrojeného konfliktu, řekl americký generál Curtis Scaparotti, velitel sil NATO v Evropě, na jednání Výboru pro ozbrojené síly Senátu USA.

NATO neustále demagogicky tvrdí, že je „Rusko agresivní“ a jak je vidět stále v tom její představitelé pokračují, ačkoliv si mnohdy jejich výroky odporují a mají často schizofrenní charakter.

„Přestože mají převahu dokonce i v oblasti konvenčních zbraní díky blízkosti vnitřních linií komunikace a velikosti jejich sil, které zaznamenal předsedající, ale z dlouhodobého hlediska má NATO obrovskéou převahu, kterou uznávají a bojí se ji,” cituje Scaparottiho RIA Novosti.

Předtím se generála dotazovali, zda souhlasí s odbornými hodnoceními, že Rusko by mohlo „porazit” NATO palebnou silou v případě ozbrojeného konfliktu v Evropě. Scaparotti řekl, že s těmito hodnoceními kategoricky nesouhlasí.

Zároveň však spustil tradiční americko-natoidní kritiku, že Rusko i nadále destabilizuje regionální bezpečnost a ignoruje mezinárodní normy, které prý udržovaly mír v Evropě od roku 1945. Rusko chce změnit světový pořádek, rozdělit NATO a podkopává americké vedení, aby chránilo svůj režim, aby potvrdilo svou převahu nad svými sousedy a dosáhlo větší vliv na celém světě, uvedl generál Scaparotti.

Pokud někdo narušil a „ignoroval a ignoruje mezinárodní normy, které udržovaly mír v Evropě od roku 1945“, potom je to právě Severoatlantická aliance, která bombardováním Srbska dosáhla změny hranic suverénního státu a odtrhla od něj Kosovo (nemluvě o zásazích do cizích zemí, bez jakéhokoliv souhlasu OSN, kdy země NATO rozpoutaly svojí intervencí na Blízkém východě nevídaný výbuch islámského terorismu). Pokud se někdo chová agresivně, tak je to právě aliance, jejichž vůdčí představitelé porušili dané slovo, a rozšířili vojenskou působnost až k hranicím Ruska. A bylo to opět a jedině NATO, které po skončení studené války divoce rozkývalo světovou stabilitu.

Je ostatně opravdu nepochopitelné, že některé suverénní a velké země se nechtějí podřídit americké globální hegemonii?

A pokud se jedná o obavy, potom, ano, lze připustit, že Moskva se netají obavami z militaristických kroků NATO, které považuje za přímé ohrožení své národní bezpečnosti. Rusko nikdy nepopíralo určitou převahu NATO, danou nejen nejen kvalitou výzbroje, ale také vojenským rozpočtem, který několikanásobně převyšuje ruský. Zároveň však alianci varovalo, že přistoupí k obranným krokům a svoji armádu modernizuje, o čemž svědčil Putinův projev před Federálním shromážděním.

A pokud jsme u těch obav, odborníci věc hodnotí také z druhé strany. Že má z něj NATO stísněný pocit, ale generalita zároveň vítá, že si uměle (Rusko nemá žádné expanzivní plány proti NATO) vytvořili nového nepřítele, aby západní společnost přijala další výdaje na militarizaci.

(JRu, prvnizpravy.cz)

Přejít nahoru