Jak prohlásili představitelé Ministerstva obrany Izraele, v průběhu realizace dohody narazily obě strany na „nepředvídané problémy“. Co je donutilo ke zrušení dohody?

Navon: To je spojeno hlavně s tím, že používané technologie jsou většinou americké. Spojené státy často zasahují do procesu uzavírání dohod o dodávkách vojenské techniky v případech, kdy Izrael prodává techniku, v níž byly použity ty či ony americké technologie, zemím, které by jí podle názoru USA neměly kupovat.

Proč jsou USA proti této transakci?

Chorvatsko je jednou ze zemí, které se zúčastnily jugoslávských válek, i když je nyní členskou zemí EU, a Spojené státy by s tím neměly mít žádné problémy. USA zasahovaly do mnoha dohod o dodávkách Izraelem vojenské techniky do zahraničí, a to nejen do Chorvatska. Podle všeho je to spojeno s některými choulostivými problémy uvnitř NATO; Spojené státy jsou nyní mnohem opatrnější ohledně toho, co a od koho členské země NATO nakupují.

Do jaké míry jsou odůvodněná opatření USA, které mají zabránit předání letounů třetím osobám? Co dává Washingtonu právo na poslední slovo v podobných transakcích?

Dochází k tomu jen v případě, když jsou do těchto transakcí tak či onak zamíchány americké technologie; v opačném případě má Izrael nebo jakýkoli jiný svrchovaný stát právo uzavírat podobné dohody se třetími zeměmi. Ministr obrany má právo zasahovat jen v případě, kdy byly v prodávané technice použity americké technologie. Zdá se, že v daném případě byla úroveň použití amerických technologií tak vysoká, že se Spojené státy rozhodly do toho zasáhnout.

Jak může anulování této transakce ovlivnit vztahy USA s Izraelem a jejich spojencem v NATO — Chorvatskem?

Při vší úctě k Chorvatsku, dodávky vojenské techniky právě tomuto státu nejsou pro Izrael tak důležité, jako například dodávky vojenské techniky Číně. Když v letech 2000 a 2001 zablokovaly Spojené státy prodej izraelských bezpilotních letounů Číně, v izraelsko-čínských vztazích skutečně začala krize, bylo třeba několika let na její překonání. V případě s Chorvatskem nejsou tyto otázky tak důležité, jako v případě s Čínou. Proto jsem přesvědčen, že se oběma stranám podaří najít způsob, jak tuto krizi urovnat.

Jaké jiné varianty mají Izrael a Chorvatsko?

Jedním z řešení je prodej Chorvatsku vojenské techniky, v níž se žádné americké technologie nepoužívají. Pokud jde o Chorvatsko, protože je tento stát členskou zemí NATO a EU, má také jiné dodavatele, Izrael pro ně není jedinou možností. Kromě toho při vší úctě k Chorvatsku to pro Izrael není hlavní trh. Takže tuto krizi je třeba rozebírat v kontextu. Nedá se říci, že nynější situace je katastrofou pro izraelský obranný průmysl, Chorvatsko má i jiné potenciální dodavatele.

(zdroj: cz.sputniknews.com, foto: archiv)