Jedním z aktivistů proti rasismu je Dominik Sopo z francouzské organizace SOS rasismu.

Zaprvé se domnívám, že je to název trochu pomýlený. Autoři to měli spíše nazvat STOP rasismu. Save Our Souls znamená „Zachraňte naše duše“. Byla to a je prosba ztroskotaných na moři a nemá s rasismem nic společného. Ale možná se mýlím a plyne to z mé neznalosti jazyka francouzského.

Zadruhé Sopa podezřívám z nečistých úmyslů. Usvědčují ho jeho vlastní slova na webu eurasie: „Chtít, aby lidé zdravili vlajku, zpívali hymnu atd., je pro mě směšné. Imigrace není problém.Evropa jsou lidé, kteří uznávají hodnoty svobody, rovnosti a demokracie.“
A v programu SOS rasismu je v programu věta o „společnosti pro každého, kde všichni mají stejná práva bez ohledu na barvu pleti, sexuální orientace či náboženství, kde se nemusíte bát diskriminace.“ Jen pusté fráze.

V evropské civilizaci má každý stát svou vlajku i hymnu. Odmítat tyto národní symboly je vyjádřením pohrdání státnosti. Odpovídá to islámskému učení, uznávající jen jednu, celosvětovou muslimskou komunitu – „umu“, i když samy muslimské země vlajku a hymnu mají. Tvrdit, že imigrace v Evropě problémem není, je strkat hlavu do písku. Tím jen Sopo pomáhá ohlupovat Evropany, aby si problému nevšímaly.

Svou poslední větou Sopo dokazuje, že islám do Evropy nepatří. Náboženská kniha islámu, korán, neuznává demokracii ani rovnost a svobodu jen pro vyznavače islámu. Veškerá vláda ve společnosti patří jejich Alláhovi, nikoli „lidu.“ Celé dějiny islámu dokazují, že islám nikdy rovnost všech lidí neuznával. Ne-muslimové byli vždy občané druhé kategorie. Masakry černých ne-muslimů v Súdánu arabskými, vládou podporovanými žoldáky, není nutno připomínat.

(zdroj: euportal.cz, foto: Pixabay)