Rok poté, co Evropský parlament uvedl, že kroky Orbana přinášejí „jasné riziko vážného porušení“ základních hodnot EU, se ministři setkali v Bruselu ohledne prvního formálního  slyšení o Maďarsku.

„EU je v mnoha ohledech jako rodina. A v rodině musí existovat společný soubor pravidel – jinak to nemůže fungovat. A právní stát je jeho základem,“ uvedl rakouský ministr pro evropské záležitosti Alexander Schallenberg.

Orban, který je u moci od roku 2010, také rozhněval EU svým tvrdým protimigračním postojem a hrubými kampaněmi proti bloku s antisemitskými podtóny.

Byl široce považován za machiavellianského a drsného operátora a většinou unikl trestu, než byl pozastaven z největší středopravicové parlamentní skupiny bloku.

Blok však usiluje o to, aby jeho velkorysá pomoc chudším členům, jako je Maďarsko a Polsko – kde Orbanovi spoluobčané nacionalisté také dali média a soudce pod větší státní kontrolu – podmínila dodržováním právního státu.

Polský ministr EU Konrad Szymanski však při jednání řekl v Budapešti, že Varšava nevěří, že Orbanovy kroky představují systémové riziko pro demokratické standardy.

Jiní zdůraznili, že Budapešť by se nenechala vyhodit.

„Bez úcty k právnímu státu neexistuje EU. To je samotný základ, na kterém byla EU neobvyklá,“ řekl Frans Timmermans, který vedl sondy výkonnou Evropskou komisí bloku proti Maďarsku i Polsku.

Francouzský ministr EU v rozhovoru pro Paříž i Berlín řekl, že situace v Maďarsku je „znepokojující“.

„Když mluvíme o nezávislosti soudců, svobodě sdělovacích prostředků, když mluvíme o ochraně menšin, akademické svobodě … připomíná nám to naši identitu, naše hodnoty,“ řekla Amelie de Montchalinová.

(Reuters, foto: archiv)

Komentáře