Za vznikem unikátní domácnosti pro péči o klienty na sklonku života stojí mimo jiné Magistrát hlavního města Prahy. Díky dotaci přes 70 milionů korun mohlo dojít ke vzniku specializovaného zařízení se zázemím pro zdravotnický personál, vzdělávacího centra i k nákupu moderních zdravotnických technologií. Jak na svém webu uvádí magistrát Prahy, specializovaná domácnost nenabídne své služby pouze současným klientům Domova Sulická. Péči s nepřetržitou asistencí zdravotní setry budou moci využít se souhlasem Prahy postižení lidé z celé republiky. Domov Sulická pro osoby se zdravotním postižením je sociální službou, která ve dvou objektech poskytuje 159 lůžek a 12 míst v chráněném bydlení. Péče zahrnuje děti od tří let a horní věková hranice stanovena není. Jedná se o lidi žijící s mentálním postižením v kombinaci s dalšími onemocněními. Žijí zde lidé jak v produktivním, tak i v seniorském věku, kteří buď nemohou žít sami, nebo potřebují speciální zázemí.

Kontaktní místa pro bydlení se mají konečně zjednotit

Rada hl. m. Prahy již schválila nový projekt, který počítá se zavedením jednotných kontaktních míst pro bydlení. Jeho cílem je zjednodušit lidem v bytové nouzi řešení jejich situace. Jak se uvádí v tiskové zprávě hlavního města Prahy, o dotaci na něj Praha požádala Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt počítá se zprovozněním centrálního koordinačního místa a s kontaktními místy v jednotlivých městských částech. Kontaktní místa pro bydlení mají zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení a pomoci jim při řešení sociálních problémů. Mohou se na ně tedy obrátit všichni občané, kteří řeší bytovou situaci a potřebují poradit se záležitostmi spojenými s bytovou problematikou. Aktivity kontaktních míst se budou také zaměřovat na prevenci ztráty bydlení.

V současnosti se nacházejí kontaktní místa pro bydlení jen ve dvou městských částech. „Praha by měla být mnohem aktivnější v řešení bytové nouze svých občanů. Chceme ve spolupráci s městskými částmi zjišťovat reálný stav bytové nouze na území Prahy a vytvořit přehledný systém pro Pražany, kteří potřebují pomoci se zajištěním bydlení. K tomu budou sloužit kontaktní místa pro bydlení, která by ideálně měla být na každé městské části. V současnosti mají kontaktní místa pro bydlení pouze Praha 7 a Praha 10 a my se s pomocí peněz z ministerstva práce pokusíme síť kontaktních míst rozšířit,“ myslí si radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

  Zátah na ruské špiony. Kecá ředitel BIS Michal Koudelka blbosti? Nebo čeští novináři lžou...

Předpokládané náklady na vytvoření integrovaného systému kontaktních míst činí 49 795 000 Kč. Praha proto podala žádost o dotaci v rámci inovačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž se počítá s finanční spoluúčastí hlavního města ve výši 2 849 750 Kč.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Komentáře