NASA sledovala tři asteroidy, dva spatřili právě před 2 dny!

Jeden z asteroidů  je asteroid 2019 UK6, který se bude pohybovat kolem přibližně 6:20 hodin GMT. Je to asteroid s názvem 2019 UK6, o kterém jsme měli předchozí varování, protože byl poprvé pozorován 24. října.

NEO 2019 UK6 je asteroid Amor, který obíhá kolem Slunce a Země. Občas, ale velmi zřídka, prochází Zemskou cestou. Asteroidy Apollo se naproti tomu protínají s orbitou Země, když se planeta pohybuje kolem Slunce.

Druhou středeční přeletou bude 2019 WF, kterou spatřili lovci asteroidů NASA teprve před dvěma dny 17. listopadu. Odhaduje se, že je asi 24 metrů široký, a přiblíží se k Zemi přibližně na dvojnásobek vzdálenosti od měsíce, takže nehrozí zde žádné nebezpečí vyhynutí.

Poslední bude 2019 WE, také spatřen v poslední vteřině 17. listopadu. Tento asteroid vypluje kolem naší planety ve vzdálenosti asi 1,3 milionu kilometrů.

Podle Centra NASA pro studium objektů blízké Země (CNEOS) budou mít všechny tři tvz. „přístupy blízké Zemi“, ale naštěstí ani jeden není považován za žádnou hrozbu.

(RT, foto: Pixabay)

Přejít nahoru