„Nová zákonná úprava přináší obcím řadu pozitivních efektů. Nyní záleží jen na nich, jak s nimi naloží,“ uvedla ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Renata Králová. Všechny obce bez rozdílu totiž dostávají do rukou účinný nástroj, který jim umožní přímo ovlivňovat své příjmy z cestovního ruchu. Účastníci semináře se jednoznačně shodli na tom, že obce by ubytovací poplatek měly zavést, vybírat, a pokud možno alespoň jeho část reinvestovat zpět do rozvoje a podpory příjezdové turistiky ve své oblasti.

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek v této souvislosti připomněl, že ubytovací poplatky jsou v podstatě příspěvkem obcím na krytí části nákladů souvisejících se soustředěným turistickým ruchem. „Předpokládáme, že prostředky, získané reinvestováním části vybraných ubytovacích poplatků, posílí rozpočty destinačních managementů jednotlivých turistických oblastí a přispějí tak k rozšíření rozsahu a kvality jejich služeb poskytovaných subjektům podnikajícím v cestovním ruchu v dané lokalitě,“ konstatoval Polášek.

JCCR v současné době koordinuje a metodicky vede celkem deset turistických oblastí v regionu. Jsou jimi Turistické oblasti Lipensko, Novohradsko-Doudlebsko, Podkletí, Prácheňsko- Pošumaví, Písecko, Toulava, Třeboňsko, Českobudějovicko-Hlubocko, Česká Kanada a Šumavsko.

Stávající poplatky jsou hluboko pod evropským průměrem

Novela, která má mimo jiné podporu Hospodářské komory ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR, slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským v jeden jediný, zpoplatňující krátkodobý pobyt, respektive přenocování, bez ohledu na místo a účel. Poplatek bude nyní moci zavést jakákoli obec, nejen lázeňská či v turistické oblasti, a to pro jakoukoli formu dočasného úplatného ubytování. Povinnost vybírat a platit obecní vyhláškou stanovený poplatek tak budou mít i poskytovatelé krátkodobých nájmů v bytech nebo prostřednictvím portálu Airbnb. Úprava by tak měla smazat rozdíl mezi oficiálním a neoficiálním poskytovatelem krátkodobého placeného ubytování. Prostřednictvím Airbnb totiž může nabízet ubytování v podstatě kdokoliv, kdo disponuje alespoň zhruba vhodným prostorem a dokonce nemusí být ani jeho majitelem.

„Hlavními pozitivy novely je větší transparentnost, vyšší výběr pro obce a stejné podmínky pro všechny, ať už poskytovatele ubytování na straně jedné, tak obce na straně druhé,“ zdůraznil prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Obavy, že „zdražení“ ubytování povede k úbytku klientely, označili účastníci semináře za zcela liché. „V zásadě dojde pouze k přiblížení se poplatkům obvyklých v jiných evropských zemích,“ sdělil například 2. místostarosta Českého Krumlova Martin Hák s tím, že Krumlov k postupnému navyšování ubytovacího poplatku rozhodně přistoupí. „Pro srovnání. Například v Rakousku činí ubytovací poplatek v přepočtu 50 korun, na Slovensku 43, ve Francii 42, v Německu a Itálii se pohybuje podle zón v rozmezí 25 až 175 korun. A nikdo se nediví,“ dodal Hák.

Většina obcí může v současné době vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity ve výši šesti korun za lůžko a noc. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Lázeňský a rekreační poplatek je 15 korun za osobu a noc. Celkem tedy 21 korun. Nyní si bude moci každá obec určit výši poplatku z pobytu sama až do maximální výše stanovené sazby. Ta bude od 1. ledna 2020 činit 21 korun a od 1. ledna 2021 pak 50 korun za osobu a noc.

Novela je tak zpracována v podobě, která vylučuje skokový nárůst ceny a ubytovatelé tak mají dostatek času se na růst poplatků připravit. V Českých Budějovicích musí nastavení výše ubytovacího poplatku projednat rada města a zastupitelstvo. „Předpokládáme 15 korun pro rok 2020 a 25 korun pro rok 2021. Výnos z tohoto poplatku by měl dosáhnout v příštím roce cirka osm miliónů korun, z nichž sedm miliónů bychom využili na pokrytí nákladů spojených s cestovním ruchem a jedním miliónem bychom podpořili rozpočet Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko,“ prozradil náměstek českobudějovického primátora Viktor Vojtko.

(foto: JCCR)