„Všechny naše třídy jsou v současné době již věkově smíšené. Některé děti ve školce stráví rok, jiné dva, tři i čtyři. Mnozí rodiče se tak budou velmi dlouho ve školce potkávat. Podobná setkání jsou jednou z forem budování funkčních vazeb mezi rodiči a pedagogy i mezi rodiči navzájem. Kvalitní a těsná spolupráce rodičů a školy je pro správný vývoj dítěte nesmírně důležitá,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková.

Čtvrteční akce U motýlků její slova bezezbytku naplnila. Děti v úvodu předvedly svým rodinám krátké pásmo básniček a písniček. Rodiče získali možnost vidět, jak se jejich ratolest chová v kolektivu, jak reaguje na jejich přítomnost a jak se vypořádává se svěřeným úkolem. Současně ale také, jak vypadá soužití dvouletých dětí se staršími spolužáky.

„U dětí často vidíme zcela zásadní rozdíly v adaptaci na školku. Některé se s mateřskou školou sžívají velmi obtížně a dlouho. Jiné jsou zde za pár dnů jako doma a bez problémů spolupracují, jak s dětmi, tak s učitelkami. Velice důležité v tomto směru je, jak kvalitně rodiče své děti na mateřskou školu připraví,“ poznamenala ředitelka s tím, že dobrá příprava dítěte na nástup do mateřské školy je jednou ze základních povinností rodiny. „Máme skvělé učitelky a já jsem na ně velmi pyšná. Ve třídě je ale čtyřiadvacet dětí a není možné, aby veškerý čas věnovaly jednomu, které je na školku zcela nepřipravené,“ zdůraznila.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým velmi aktivním přístupem k zavádění moderních metod výchovy a péče o nejmenší děti. Při svých aktivitách vychází přísně z  doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Škola směřuje k zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ).

Díky úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je Větrná v současné době jediným jihočeským vzdělávacím centrem, které v rámci společného projektu „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy“, podpořeného Evropskou unií v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, připravuje bezplatně učitelky mateřských škol z celého jihočeského regionu na specifika péče o dvouleté děti. Jako první mateřská škola v Českých Budějovicích se Větrná svou účastí v programu Povídej, zapojila také do projektu mezigeneračních setkávání obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Jeho cílem je výchova v oblasti mezigeneračních vztahů. Konkrétně vztahům předškoláků se seniory.

_________________________________________________________________________________

Mateřská škola Větrná, sedmitřídní předškolní zařízení s celkovou kapacitou 187 dětí, je umístěna mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou.

Školka má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím dřevěného zahradního herního zařízení, které škola průběžně doplňuje o nové, moderní prvky. Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně  modernizována tak, aby splňovala předepsané náročné hygienické normy Evropské unie a splňovala požadavky na přípravu kvalitní a zdravé stravy.

Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání.

(foto: Mateřská škola Větrná)

Komentáře