Zastupitelé Ostravy udobřili peňežný dar obětem útoku ve Fakultní nemocnici

Celková částka peněžitého daru pro nejbližší pozůstalé každé z obětí tragické události činí sto tisíc korun, přičemž bude mezi nejbližší pozůstalé rozdělena rovným dílem. Za nejbližší pozůstalé se  manžel/manželka, druh/družka, dítě/děti (případně vnouče/vnoučata, nežije-li již dítě) zemřelého (každý rovným dílem), přičemž není-li nikdo z takto vymezeného okruhu nejbližších pozůstalých, pak matka a otec zemřelého (každý rovným dílem), přičemž není-li nikdo z takto vymezeného okruhu nejbližších pozůstalých, pak sourozenec/sourozenci zemřelého (každý rovným dílem).

Zároveň zastupitelé schválili peněžitý dar rovněž osobám zraněným útočníkem, a to ve výši 50 tisíc korun v každém jednotlivém případě.

Probační a mediační  služba ČR s vyjádřením soustrasti nad tragickou událostí se zapojuje do systému intervence a nabízí pomoc prostřednictvím zřízených dvou telefonních linek, které jsou nyní k dispozici pro všechny bezprostředně zasažené úterní tragickou událostí. V časech od 8:00 do 20:00 hod. denně je možno se obracet na naše poradce pro oběti na tel.číslech 727 940 191, 773 783 754.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Přejít nahoru