Národná kriminálna agentúra (NAKA) v utorok 21. januára ráno oznámila, že zasahuje v akcii pod názvom Panda. Akcia súvisí s vyšetrovaním majetkovej trestnej činnosti v kauze stredoškolského elokovaného pracoviska v Sečovciach, ktorú ešte v novembri 2017 otvorila poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (klub SaS).

Poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová v novembri 2017 upozornila na to, že z elokovaného pracoviska v Sečovciach, ktoré spadalo pod strednú odbornú školu v Dobšinej, si súkromné osoby urobili výnosný biznis na úkor rómskych žiakov. Peniaze, určené na vzdelávanie, sa v škole prelievali do astronomicky vysokých súm za nájomné a prevádzku priestorov v rodinnom dome. Ten vlastnila konateľka jednoosobovej firmy S1 s. r. o. Beáta Pandová. Celkovo tak škola zaplatila do súkromných vreciek ročne vyše 800 000 eur. „Nevýhodnú nájomnú zmluvu podpísala škola na 15 rokov, čo znamená, že išlo o plánovaný biznis v hodnote 12 miliónov eur,“ potvrdila Zimenová sumu, o ktorej dnes hovorí polícia.

Zimenová podala v roku 2017 podnety na Košický samosprávny kraj, Najvyšší kontrolný úrad SR a na ministerstvo školstva. „Nastupujúci predseda VÚC Trnka začal kauzu okamžite preverovať, NKÚ následne potvrdil nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi, ministerstvo však príliš dlho hralo hru mŕtveho chrobáka. Na stole pritom malo žiadosť hlavnej školskej inšpektorky na vyradenie školy zo siete, pretože inšpekcia potvrdila závažné pochybenia elokovaného pracoviska aj v oblasti vzdelávania. Školu zo siete vyradiť váhalo a nakoniec ju ani nevyradilo,“ pripomína Zimenová.

Inšpekcia okrem iných nedostatkov napríklad zistila, že viacerí žiaci elokovaného pracoviska boli účelovo diagnostikovaní v súkromnom centre špeciálneho poradenstva v Sečovciach, čo biznis na úkor žiakov umožnilo. „Škola poberala na žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami zvýšený normatív, nezabezpečila im však potrebnú odbornú podporu, ale peniaze zo zvýšeného normatívu na týchto žiakov míňala namiesto toho na spomínané nájomné,“vyvsetľuje Zimenová.

Zimenová upozorňuje na to, že sečovské elokované pracovisko naznačuje schému, ktorá nemusí byť v školstve ojedinelá. „Ide o mafiánske praktiky, ktorými istí ľudia ryžujú verejné zdroje na úkor detí,“ dodala. „Mám indície, že viacero elokovaných pracovísk vzniká a funguje na Slovensku v blízkosti rómskych osád alebo priamo v nich za podobným účelom.  Takéto praktiky sú nielen pochybné z hľadiska zákonnosti, ale sú aj diskriminačné. Deťom žijúcim v rómskych osadách treba pomôcť vymaniť sa zo znevýhodňujúceho prostredia, treba ich z osád vytiahnuť a umožniť im vzdelávať sa v riadnych školách v okolí. Elokované pracoviská v blízkosti rómskych osád však robia presný opak, iba ich v začarovanom kruhu chudoby a beznádeje priklincujú,“ zdôrazňuje Zimenová, ktorá je dlhoročnou odborníčkou na tému vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Nechutný biznis na úkor rómskych žiakov by sa len ťažko mohol diať bez krytia na vyšších miestach. Chápadlá mafie, ktorá vyciciava Slovensko, siahajú až do oblasti školstva. Včerajšia akcia NAKA v kauze astronomického nájomného potvrdzuje, že za rozkrádaním verejných financií v tomto elokovanom pracovisku stoja ľudia blízki Smeru-SD,“ konštatuje Zimenová.

il.foto: Polícia SR

Komentáře