Podle archeologů je oblast, kde byl tento předhistorický meč nalezen, známá svými artefakty z doby bronzové, ale žádný z vědců neočekával, že takový meč najde, protože takový nález je velmi nepravděpodobný. Martina Beková z Rychnovského muzea uvedla, že tento nově nalezený meč je datován kolem roku 1200 před naším letopočtem.

Podle ní jsou nálezy lužické kultury, která byla rozšířena v povodí Odry a Visly a rozšířena až na východ od řeky Buh, „ve východních Čechách četná, ale to neplatí o mečích“. Jak uvádí Express.co.uk, Bekova také dodala, že za poslední desetiletí bylo z České republiky objeveno pouze pět předhistorických mečů.

Komentáře