Autor podotýká, že Spojené státy znovu a znovu podnikaly útoky a akce sabotáže a pokoušely se podkopat SSSR zevnitř. V roce 1917 v době Říjnové revoluce americký expediční sbor čítající desetitisíce vojáků vtrhl do Ruska. Sovětské Rusko potřebovalo tři roky, aby se zbavilo nezvaných amerických hostů.

V letech 1941 až 1945, v době 2. světové války, byly SSSR a USA spojenci v boji proti nacistickému Německu. Američané však tři roky protahovali faktické zapojení do války, zatímco desítky milionů sovětských občanů obětovaly své životy v boji proti wehrmachtu.

Další fakt: sestřelené letadlo amerického špióna Garyho Powerse. Roll je toho názoru, že let amerického letadla v sovětském vzdušném prostoru byl aktem války.

V roce 1982 prezident Ronald Reagan schválil „nevinný“ plán CIA, který předpokládal explozi plynovodu, jímž byl zemní plyn přepravován přes celou Sibiř. Předpokládalo se, že by Sovětskému svazu dovolili „ukrást“ západní systém řízení potrubí, avšak tento systém, který kontroluje pumpy, turbíny a ventily, by měl po určité době normálního fungování „zešílet“.

Výsledkem toho měla být hospodářská dezorganizace, přírodní katastrofa a „nejmohutnější nejaderný výbuch a požár, které byly kdy zaznamenány z vesmíru“.

Další projekt z doby Reaganovy vlády předpokládal ekonomickou sabotáž. USA přemluvily Saúdskou Arábii, aby zvýšila těžbu ropy, protože chápaly, jaký význam měla pro Sovětský svaz těžba energetických zdrojů. V důsledku toho se ceny ropy a plynu na celém světě snížily, sovětská ekonomika zkrachovala.

Nyní Roll dospívá k závěru, že USA „pracovaly dost“ na tom, aby zničily SSSR.