Server s odkazem na experty na etymologii uvedl, že jde o nejnebezpečnějšího invazivního ploštěnce. V posledních letech se dostal až do Evropy, objevil se například ve Španělsku, Portugalsku, Velké Británii či Itálii a Belgii. Tento živočich může dorůst pěti až deseti centimetrů. Vědci tohoto červa popsali pro vědu až v roce 2016, předtím o něm nebyly žádné informace.

„Živí se hlavně žížalami a suchozemskými plži, také může ohrozit nejen tyto živočichy, ale celou půdu, kterou žížaly svou činností vytvářejí. Naopak v Jižní Americe žere jinou ploštěnku,“ řekl serveru Petr Dolejš ze zoologického oddělení Národního muzea.

Dodal, že na tento typ červů neexistují žádné chemické postřiky. Podle jeho slov je prevencí před jejich šířením kontrola dovážených rostlin. To je však jak drahé, tak i časově náročné.

Server tn.cz s odkazem na portál Akademon uvádí, že slovo „obama“ v názvu nemá žádnou souvislost s bývalým americkým prezidentem. Z jihoamerického indiánského jazyka se totiž dané slovo dá přeložit jako placaté zvíře.

Cizopasníci se brání

V minulém roce popsali a vyčlenili vědci z Ťumeňské státní univerzity spolu s kolegy doposud neznámé proteiny ploštěnců, které chrání tyto cizopasníky trávicí soustavy hostitele a oslabují jeho imunitu.

Tasemnice (cestoda) je početná třída parazitických ploštěnců. Dospělí jedinci žijí ve střevech obratlovců, v průběhu života několikrát mění hostitele a někdy i vážně ohrožují život člověka nebo zvířete. Právě tento parazitický způsob života přivedl tasemnice k úplné ztrátě trávicí soustavy, vývoji vyspělé pohlavní soustavy a speciálních orgánů pro připevnění se ke tkáním hostitele.

Vědci prozkoumali cizopasníky druhu Trianophorus nodulosus, kteří vyvolávají u sladkovodních ryb nebezpečnou chorobu – trienoforózu (nemoc jater a střev). V průběhu výzkumu byly zjištěny dva dříve nepopsané polypeptidy o hmotnosti asi 14,4 kDa s různými zbytky aminokyselin.

Hledání homologických posloupností ukázalo, že vyčleněné peptidy patří ke zvláštnímu druhu inhibitorů trypsinu – proteinům typu Kunitz. Vyskytují se jak u obratlovců, tak i u bezobratlovců.

Vědci zjistili, že kromě inhibiční aktivity se podílejí tyto proteiny také na srážení krve a zánětlivých procesech. Proteiny tohoto typu byly dříve nalezeny u jiných druhů červů. Kromě ochrany před trávicími enzymy se podílely na oslabení imunity hostitele.

(zdroj: cz.sputniknews.com)