Odchod do důchodu pro současnou mladou generaci není již projevem stáří, tak jak tomu bylo v minulosti. Jedním z faktoru, který tuto skutečnost ovlivňuje, je pravděpodobně i jejich vnímání věku. Celých 32 % dotázaných mladých lidí považuje za bránu ke stáří až oslavu
70. narozenin. Dalším faktorem je pak zdraví. O to se zajímají a starají více, než jejich rodiče a prarodiče.

 

Trendem mladých je zdravý životní styl, nepodceňují ani preventivní prohlídky

Jak z průzkumu vyplynulo, mladí lidé zdravěji žijí nebo se o to alespoň snaží. Více jak polovina z nich (61 %) uvedla, že pravidelně jí ovoce, zeleninu a snaží se konzumovat vyváženou stravu Zhruba třetina pak pravidelně sportuje.

 

Není to ale jen životospráva, kterou předchází nemocem. Za důležité považují také preventivní prohlídky, na které chodí zhruba polovina z nich.

 

Jedna třetina si myslí, že do důchodu nepůjde. Přesto své výhledy vidí optimisticky

Přestože se pak třetina dotázaných domnívá, že jich se již důchod týkat vůbec nebude, nakonec 60 % z nich uvedlo, že si myslí, že v případném důchodu stráví zhruba 10 let života.

 

Pokud by se měli něčeho bát, je to především ztráta samostatnosti, ale také zdravotní problémy (3 z 10). Mezi častými odpověďmi ještě rezonovala osamělost (15 %) a nedostatek financí (14 %). Strach naopak tato generace nemá z případné nudy, pobytu v domově důchodců, ztráty úcty nebo ztráty orientace v moderních technologiích.

 

„Rostoucí počet starších občanů má dramatický vliv na makroekonomický vývoj společnosti. Demografická změna vytváří tlak na náklady na zdravotní péči a důchodový systém. Tyto faktory jsou již sice součástí veřejné diskuse, ovšem vyžadují ještě větší pozornost,“ zdůvodňuje Jens Becker, generální ředitel Bayer pro Českou republiku a Slovensko, proč se Bayer zajímá o postoje mladých lidí narozených v letech 1980 až 2000 k problematice zdraví a stárnutí.

Pozn.

Pátý ročník průzkumu Bayer Barometr byl zaměřen na postoje mladých lidí ke zdraví a stárnutí v České i Slovenské republice. Realizován byl ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median v červnu 2019. Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR o velikosti vzorku 507 dotazovaných ve věku 19-39 let (ročníky 1980 až 2000) podle základních sociodemografických proměnných, tedy věku, pohlaví, vzdělání a velikosti obce.