Statutární město Jihlava už platí projekční práce na novou halu. Architekti aktuálně pracují na projektu demolice stávající haly a upravují studii, se kterou uspěli v soutěži, a zpracovávají studii finální. Pak budou následovat další projekční fáze. Zejména projekt pro územní řízení a pro stavební povolení, na které později navážou fáze další. Finální studie oproti té soutěžní zahrnuje zapracování řady připomínek a také podnětů od diváků, sportovců, provozovatele, investora, ale také např. od sousedů haly nebo dotčených orgánů jako jsou policie, hasiči, hygiena a další. „Pokud se finální studie zpracuje dobře, nemělo by se od ní v dalších etapách projektování už ustupovat a to ani při realizaci. Rád bych, aby se vše vychytalo už na papíře. Například už se teď hledá finální řešení fasád objektu, dopravní napojení, či organizace zásobování.“ uvedl radní Jihlavy a manažer HMA David Beke.

Po zhruba šesti letech od otevření nové hokejové haly v Třinci tak začíná v ČR vznikat další podobný projekt. Horácká multifunkční aréna nebude určena pouze pro hokejové zápasy, ale bude možné ji velice snadno a velmi rychle přestavět pro potřeby koncertu, muzikálu, divadla, konference nebo jiných sportů jako např. florbalu, volejbalu, basketbalu, tenisu, juda, moderních tanců a mnohých dalších. Obecně bude hala připravena pro všechny aktivity, které se vejdou do plochy ledu a zasunutých prvních tří řad sedaček. To je rozměr přesahující přibližně 31 x 65 m. „Chceme, aby bylo možné halu využívat co nejčastěji. Proto klademe důraz na kvalitní návrh logistiky a rychlost přestavby. Rádi bychom, aby se v ní kromě hokeje objevovaly i jiné akce co nejčastěji. Nejlépe desítky akcí ročně a hala se tak stala skutečným srdcem kraje v oblasti sportovní i kulturní,“ doplňuje v tiskové zprávě Davida Bekeho primátorka Jihlavy Karolína Koubová. Navíc by podle ní hala měla sloužit také jako centrum setkávání lidí ve středu města. Měla by například nabídnout i restauraci, kavárnu, fanshop či síň slávy Dukly. Uvažuje se, zda by návrh umožnil i ubytování. V suterénu bude parkování, které budou využívat řidiči jako parkovací dům v době mimo zápasů. Pro veřejnost by se měla otevřít i tělocvična a posilovna a naopak se upouští od záměru wellness centra. „Střecha by mohla nabídnout běžecký ovál. Zda se to povede, je také otázkou peněz, ale moji osobní podporu tento nápad má,“ doplnil Beke.

  Na trhu se objevila nebezpečná nabíječka pro mobilní telefony!

Naposledy podobný projekt zrealizovali v Třinci nákladem asi 700 milionů korun bez daně. „Hala v Jihlavě by mohla stát kolem 800 milionů Kč bez DPH. Dalších 200 milionů předpokládáme, že budou vedlejší náklady za projekt, demolice, provizorní zázemí, výkup posilovny apod.“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová. Jihlavský projekt je podle ní výjimečný tím, že hala zůstává v srdci města, což je z pohledu budování měst velmi pozitivní a umožní to fungování v synergii s okolím, uživateli, obyvateli a podnikateli.

Levnější by díky tomu měl být také provoz haly, protože nebude nutné platit údržbu infrastruktury, pokud by hala stála mimo město. Také by se musely hradit náklady na přejezdy a logistiku obsluhy dvou hal. „Viděli jsme to například v Třinci, kde malý zimáček stojí sice jen 100 m od velké haly, ale znamená to například mít čtyři rolby místo dvou a o sdílení šaten a přebíhání mezi halami po parkovišti ani nemluvě,“ popisuje David Beke s tím, že jde v případě stávajícího stadionu také o regeneraci zanedbané části města, což je velmi důležité. Informace o výši spolufinancování zatím nejsou definitivní a jsou v rovině neformálních jednání. „Mé osobní přání je, aby se nám podařilo přiblížit veřejně naznačenému třetinovému financování, ale jsem si vědom toho, že to bude velmi těžké. Oficiální žádosti na kraj i stát jsou rozepsané a chceme je během března odeslat,“ doplnil Beke.

Pro zastupitele je připraveno modelování úvěru ve výši spolufinancování od nuly přes 300, 400, až po 660 milionů korun. Z toho vyplývá zátěž pro město na 15 let ve výši od 84 do 32 milionů korun ročně podle varianty spolufinancování.

Přispívat na největší projekt v novodobé historii Jihlavy, který svými náklady dosáhne až ročního rozpočtu celého města, mohou i obyvatelé a přátelé Jihlavy. Městská rada již zveřejnila číslo transparentního účtu.  Přispět na něj může kdokoliv. „Nevím, zda se nějaká podobná sbírka v nedávné době konala. Já si v této souvislosti vybavuji jen heslo národ sobě a Národní divadlo,“ směje se David Beke a doplňuje ho primátorka Karolína Koubová s tím, že je to stavba pro Jihlavu velmi důležitá: „Věřím, že spousta lidí si to uvědomuje a pokusí se přispět a to i ti, kteří nefandí hokeji. Pokud se na to člověk totiž podívá z nadhledu a odpoví si na základní otázky, tak pak prostě není jiná cesta než ten objekt postavit.“

  Fantastický objev, který vše mění: byla objevena „nejstarší umělá dřevěná konstrukce na světě“ ve věku 7 275 let při obci Ostrov! + VIDEO

„Opravit stávající hala nejde nebo jen za neúměrných nákladů a stavět stadion jinde je ještě méně logické. Navíc hokej je u nás jeden ze dvou nejpopulárnějších sportů, Dukla Jihlava je nejznámější značkou města i Kraje Vysočina a historicky stále nejsilnější hokejovou značkou, kterou znají i v zahraničí. V rámci kraje chybí multifunkční hala pro sport a kulturu a podle nás by každý kraj měl alespoň jeden takový objekt mít,“ vyjmenoval důvody manažer HMA a radní Jihlavy David Beke.

Dárce bude město zveřejňovat na svém webu i na sociálních sítích, větší přispěvatelé si budou moci „pořídit“ také jedno z více než pěti tisíc křesel v aréně. Jména dalších větších donátorů se budou promítat uvnitř arény během prvního roku po otevření haly. Město zvažuje také pamětní listy a schránku s dárci uloženou v hale pro příští generace.

 „Jde o velkou stavbu, kde každá koruna pomůže. Není to Národní divadlo, ale svým významem by pro kraj a Jihlavu být mohlo. Podpořit nás můžete jako fyzická osoba i jako právnická osoba,“ říká David Beke, manažer HMA a radní Jihlavy.

Přispívat lze pravidelně i jednorázově. Všechny příspěvky budou na konci sbírky sečteny a dárci budou navždy spojeni s výstavbou haly. Na základě výše příspěvku město vyjádří poděkování ve formě určité formy prezentace, která bude odpovídat výši příspěvku. Zvažuje se umístění jména dárce na sedačky v hale, pamětní listy, prezentaci větších dárců na video plochách haly po jejím dokončení, až například po zanesení všech dárců do schránky v hale pro další generace.„Konkrétní informace k formám poděkování představí město koncem dubna po dokončení finální studie stavby, kdy bude jasná podoba arény i jejího vybavení,“ upřesnil mluvčí města Jihlavy Radovan Daněk s tím, že přispívat lze formou trvalých příkazů i zasláním jednorázových částek. Praktické je podle jeho slov také využití  QR kódů pro rychlou platbu.

  Střílí poláci migranty na hranicích?! Bude se tím někdo zabývat-fikce nebo druhá Katyna?!

Číslo transparentního účtu u České spořitelny je: 8487482/0800

(SCa, il.foto: stavba.tzb.info.cz)

Komentáře