Potratovost klesá protože více Čechů plánuje rodičovství

V České republice je každoročně zaznamenáno okolo 14 000 potratů a spontánních potratů a podle odborníků se jejich počet pravděpodobně v budoucnu zvýší v důsledku rostoucího věku prvorozených matek.

Vladimír Dvořák je ředitelem České gynekologické a porodnické společnosti:

“Nejběžnějším důvodem těchto potratů je to, že plod není schopen dalšího vývoje.” V určité fázi se přestane vyvíjet a je přerušeno.

“Méně častými příčinami jsou některé závažné zdravotní problémy matky nebo účinek některých znečišťujících látek, ale tyto případy jsou poměrně vzácné.”

Podle Pavla Caldy z Gynekologicko-porodnického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze končí až 20 procent diagnostikovaných těhotenství během prvních 12 až 13 týdnů. Komplikace jsou však mnohem častější u starších matek:

“Čím je žena starší, tím vyšší je výskyt některých chromozomálních problémů spojených s embryonálním dělením.” Ženy ve věku 40 let čelí jednomu procentnímu riziku nějaké chromozomální abnormality.

“To je docela vysoké číslo a vysvětluje to některé spontánní potraty během prvních měsíců těhotenství.”

Většina žen, které se rozhodnou řešit nechtěná těhotenství, je ve věku 20 nebo 30 let, zatímco vyvolané potraty u dospívajících dívek jsou poměrně vzácné, říká Calda.

“Máme problémy se ženami na konci třicátého věku života, které si myslí, že se jich tento problém už netýká. Ale i oni mohou neočekávaně otěhotnět.”

“Tuto skutečnost je třeba připomenout a musí přijmout nezbytná opatření, pokud se nechtějí vypořádat s nechtěným těhotenstvím.” Informuje portál radio.cz.

Přejít nahoru