Kedy Ministerstvo vnútra SR predpokladá poskytnúť ochranné rúška pre obyvateľov Slovenska?

– V súčasnej dobe sú doplňované zásoby osobných ochranných prostriedkov Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR).  V prvom poradí budú tieto distribuované do zdravotníckych zariadení a následne organizáciám a zamestnancom, ktorí sú nevyhnutní pre chod štátu. Až následne bude týmito prostriedkami zabezpečené obyvateľstvo. Distribúcia by mala byť zabezpečovaná cestou SŠHR.

(SCa, il.foto: New Scientis)

Komentáře