Michal Truban o tomto kroku v stredu informoval na sociálnej sieti. Ako dodal, žiadajú súd o zaujatie stanoviska, či bolo pravidlo o koalíciách aplikované rovnakým princípom na všetky kandidujúce subjekty a či bola dodržaná zásada rovného prístupu.
„Podávame sťažnosť na ÚS a žiadame, aby nariadil prerátanie hlasov. Nerobíme to preto, že by som si robil nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a nebodaj posunúť PS-Spolu do parlamentu. Úprimne, myslím si, že šanca na také niečo je mizivá,“ napísal Truban s tým, že voľby sú základným prejavom demokracie, preto o výsledku nesmie nik pochybovať. Je presvedčený, že existujú vážne a konkrétne dôvody na podanie sťažnosti. Pripomenul, že po voľbách začali zbierať podnety. Hovorkyňa PS-Spolu Silvia Hudáčková priblížila, že za posledných desať dní dostali 1135 podnetov. Občania podľa jej slov podnety odoslali pod vlastným menom a s vedomím rizika krivej výpovede. Doplnila, že strany poskytli ich výpovede zozbierané cez internetový formulár Ústavnému súdu.

„V 631 okrskoch voliči nahlásili nezarátanie minimálne 872 preferenčných hlasov. Minimálne v 189 prípadoch došlo k porušeniu ústavy a volebného zákona v súvislosti s umožnením a realizáciou poštového hlasovania zo zahraničia,“ tvrdí Truban.

Dodal, že strany žiadajú okrem nariadenia prerátať hlasy v problémových okrskoch aj to, aby ÚS požiadal Slovenskú poštu o vydanie všetkých neprevzatých zásielok s hlasmi voličov, a „aby prešetril situáciu v prípadoch okrskov, v ktorých sa vyskytli štatistické anomálie“.

(SCa, il.foto: net)

Komentáře